Używam obrazów i hrefów do tworzenia przycisków. Kod wygląda tak:

<a href="http://www.zive.sk"><img src="res/images/zive.png" alt="Zive.sk" id="ziveCircle"></a>

Czy jest jakiś sposób, aby zmienić obraz SRC, jeśli przycisk naciśnij przycisk użytkownika? Może niektóre przewóz zdarzeń, który określi, że użytkownik nacisnął obraz? Powinien działać jako normalny przycisk, więc gdy użytkownik naciska go i naciskał, powinien zmienić obraz SRC, a gdy uwalnia przycisk, wówczas HREF należy załadować (normalne zachowanie przycisków).

PS: Nie mogę używać CSS dla tego.

0
horin 20 wrzesień 2012, 20:30

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Znalazłem rozwiązanie, używając niektórych nadziei, które pomogłem skryptowi. Oto kod:

function buttons(){
document.getElementById('zive-anchor').onmousedown=function () {
  document.getElementById('ziveCircle').src = 
  "res/images/zivePressed.png";
};
document.getElementById('zive-anchor').onmouseout=function () {
  document.getElementById('ziveCircle').src = 
  "res/images/zive.png";
};
};

A oto HTML:

<div data-role="page" id="homepage">
    <div id="selectCircle">
      <a href="feeds.html#page1" rel="external" id="zive-anchor"><img src="res/images/zive.png" alt="Zive.sk" id="ziveCircle"></a>
0
horin 20 wrzesień 2012, 17:10

Zmieni to obraz przycisku do ikony Stackoverflow Gravatar (zmień odpowiednio adres URL):

html :

<a id="zive-anchor" href="javascript:void(0);">
  <img id="zive-img" src="res/images/zive.png" alt="Zive.sk" id="ziveCircle">
</a>​

javascript :

document.getElementById('zive-anchor').onclick=function () {
  document.getElementById('zive-img').src = 
  "http://www.gravatar.com/avatar/ca2a5b453d7e221f50929cbf6d688e59?s=32&d=identicon&r=PG";
};​

jsfiddle :

http://jsfiddle.net/cscs/

1
Daniel Li 20 wrzesień 2012, 16:36
function play()
{var player= document.getElementById("audio");


if(player.paused)

player.play();


else
player.pause(); 

change();

}

function change()
{

var imag = document.getElementById("play")

if(imag.src.match('Play'))
imag.src="pause.jpg";

else
imag.src="Play.jpg";}
0
TerryA 5 lipiec 2013, 04:28