Cześć, więc tytuł implikuje, próbując uzyskać dwie wartości z elementu wyboru.

Co mam wszystkie gotowe skonfigurować to dwa wybrane elementy, które po wyborze pierwszych wybranych filtrów drugi, jest ponad 16000 elementów do filtrowania na sekundę, myślę, że prawdopodobnie będę potrzebował lepszego sposobu na integrację tego, ale w każdym razie muszę Uzyskaj zarówno wyświetlaną nazwę, jak i wartość z wybranej i utwórz drugą zmienną, aby utrzymać wartość tak.

Począwszy od góry Jest to skrypt, który filtruje wartości, jeśli ktokolwiek może wskazywać mi w kierunku dobrego Tuta Ajax, aby ustawić całą to wszystko, byłbym wielki, to jest mój JS

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
jQuery.fn.filterOn = function(selectFrom, values) {
  return this.each(function() {
    var select = this;
    var options = {};
$(select).find('option').each(function() {
  var $o = $(this), title = $o.attr('title');
  if (options.hasOwnProperty(title) === false) {
    options[title] = [];
  }
  options[title].push({ 'text': $o.text(), 'value': $o.val() });
});
$(select).data('options', options);
    console.log(selectFrom);
    $(selectFrom).change(function() {
  var $select = $(select),
    options = $select.empty().data('options')[$(this).val()];
  // options is now just an array of objects with value and text properties, so:
  $.each(options, function () {
    $('<option value="' + this.value + '">' + this.text + '</option>').appendTo($select);
  });
 }); 
 });
};

$(function() {
  $('#city').filterOn('#country', {
    'default': [],
    'LK':['LK'],'SY':['SY'],'KE':['KE'],'KH':['KH'],'MN':['MN'],'SN':['SN'],'JO':['JO'],'SE':['SE'],'GB':['GB'],'AT':['AT'],'IL':['IL'],'PY':['PY'],'JM':['JM'],'MX':['MX'],'CL':['CL'],'CA':['CA'],'BG':['BG'],'MC':['MC'],'PR':['PR'],'LB':['LB'],'EC':['EC'],'PW':['PW'],'GU':['GU'],'MK':['MK'],'RE':['RE'],'BW':['BW'],'LY':['LY'],'TG':['TG'],'TH':['TH'],'MY':['MY'],'ES':['ES'],'DK':['DK'],'DO':['DO'],'BZ':['BZ'],'NI':['NI'],'VE':['VE'],'LV':['LV'],'AZ':['AZ'],'MD':['MD'],'AE':['AE'],'MT':['MT'],'SZ':['SZ'],'YE':['YE'],'SV':['SV'],'MW':['MW'],'GF':['GF'],'BD':['BD'],'LI':['LI'],'SM':['SM'],'BY':['BY'],'MZ':['MZ'],'IR':['IR'],'PK':['PK'],'RU':['RU'],'MU':['MU'],'TW':['TW'],'PT':['PT'],'NG':['NG'],'GR':['GR'],'CH':['CH'],'KW':['KW'],'LU':['LU'],'CZ':['CZ'],'HR':['HR'],'AR':['AR'],'EG':['EG'],'CR':['CR'],'US':['US'],'LT':['LT'],'KZ':['KZ'],'RS':['RS'],'EE':['EE'],'SG':['SG'],'FM':['FM'],'AL':['AL'],'ML':['ML'],'UG':['UG'],'ZA':['ZA'],'MM':['MM'],'AU':['AU'],'FJ':['FJ'],'IT':['IT'],'AD':['AD'],'NO':['NO'],'BR':['BR'],'UY':['UY'],'GT':['GT'],'PF':['PF'],'SC':['SC'],'BB':['BB'],'ME':['ME'],'LA':['LA'],'CK':['CK'],'KY':['KY'],'GA':['GA'],'SA':['SA'],'VN':['VN'],'PH':['PH'],'KR':['KR'],'JP':['JP'],'VU':['VU'],'NZ':['NZ'],'TN':['TN'],'IE':['IE'],'SI':['SI'],'SR':['SR'],'FI':['FI'],'AW':['AW'],'NP':['NP'],'FO':['FO'],'SD':['SD'],'ID':['ID'],'CN':['CN'],'MV':['MV'],'UZ':['UZ'],'HK':['HK'],'DZ':['DZ'],'DE':['DE'],'OM':['OM'],'FR':['FR'],'SK':['SK'],'PL':['PL'],'BS':['BS'],'GP':['GP'],'CO':['CO'],'BO':['BO'],'UA':['UA'],'AN':['AN'],'TO':['TO'],'GE':['GE'],'ET':['ET'],'BM':['BM'],'CY':['CY'],'GM':['GM'],'MA':['MA'],'HU':['HU'],'HN':['HN'],'PE':['PE'],'RO':['RO'],'AM':['AM'],'NC':['NC'],'ZM':['ZM'],'IN':['IN'],'TZ':['TZ'],'NL':['NL'],'BE':['BE'],'TR':['TR'],'NA':['NA'],'GD':['GD'],'QA':['QA'],'IS':['IS'],'BH':['BH'],'ZW':['ZW'],'GI':['GI'],'CM':['CM']
  });
});

 //]]>
</script>

Następnie mam dwa wybory, które są skonstruowane z PHP z tabel bazy danych

<select id="country" name="country">
 <option value="">---------</option>
 <option value="LK">Sri Lanka</option>
 <option value="SY">Syria</option>
 <option value="KE">Kenya</option>
 <option value="KH">Cambodia</option>
 <option value="MN">Mongolia</option>   
 <option value="SN">Senegal</option>
 <option value="PY">Paraguay</option>
 <option value="SE">Sweden</option>
</select>

<select id="city" name="city">
 <option value="3439389">Asuncion</option>
 <option value="3439352">Bella Vista</option>
 <option value="3439101">Ciudad Del Este</option>
 <option value="3438735">Encarnacion</option>
</select>

Zasadniczo wszystko jest przekazywane z przejściem na stronach, właśnie wygląda zapytanie:

&country=PY &city=3439101

Muszę to zrobić, to stworzyć kolejną zmienną o nazwie CityCode i podaj swój numer miasta i użyj wyświetlanego tekstu jako wartości miasta, więc wyglądałoby to tak

&country=PY &city=Ciudad Del Este &citycode=3439101

Ale jak mogę utworzyć pole i CityCode i przypisać tekst opcji HTML jako wartość zmiennej miasta?

Dzięki

0
dom 28 sierpień 2012, 18:17

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
$('#country option:selected').val(); // returns LK
$('#country option:selected').text(); // returns Sri Lanka

$('#city option:selected').val(); // returns 3439389
$('#city option:selected').text(); // returns Asuncion

Dzięki tej wiedzy może dodać ukryte wejście do pocztowego / otrzymania żądania .

1
Community 23 maj 2017, 11:56

Najlepszy zakład może zrobić ukryty złożony city, który używasz zdarzenia jQuery onchange na mieście {X1}}, aby wypełnić wartość. Musisz wtedy zmienić nazwę swojego city Wybierz do citycode.

0
Mike Brant 28 sierpień 2012, 14:21