Mam przydział JavaScript, a część tego zadania ma tabelę dwubolową z wbudowanym JavaScript, który pętla się przez 50 temperatur zarówno w Celsjusza, jak i Fahrenheita.

Sprawdziłem Wortyfikat HTML W3 i mówi mi do tej pory Mam 2 błędy ... Ten, którego nigdy nie wydaje mi się pozwolić, jest "Skrypt elementu niedozwolony jako dziecko elementu Tbody w tym kontekście".

A to jest mój kod:

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<style type="text/css">
body { background-image:url('background.png'); text-align:center; font-family:verdana; color:white; }

ul
{
list-style-type:none;
margin:0;
padding:0;
padding-top:6px;
padding-bottom:6px;
}
li
{
display:inline;
}

a:link,a:visited
{
opacity:0.75;
filter:alpha(opacity=75);
font-weight:bold;
color:#FFFFFF;
background-color:#999999;
text-align:center;
padding:5px;
text-decoration:none;
text-transform:uppercase;
border: 1px solid white;
font-weight:bold;
}

a:hover,a:active
{
opacity:1;
filter:alpha(opacity=100);
background-color:#999999;
border: 1px solid white;
font-weight:bold;
}

h1 { font-size: 25px; }
h2 { font-size: 12px; }
h3 { font-size: 10px; position:fixed; bottom: 5px; left:0%; right:0%; font-weight:normal; }
h4 { font-size: 25px; text-transform:uppercase; }

navigationtext { font-weight:bold; text-transform:uppercase; }

</style>
<head>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<table>
<tr><td>Celsius</td><td>Fahrenheit</td></tr>
<script type="text/javascript" src="temperatures.js"></script>
</table>
</body>
</html>

A oto zewnętrzny plik JavaScript:

var celsius = 0;
for (celsius = 0; celsius <= 50; celsius) {
  document.write("<tr><td>"+celsius+"</td><td>"+((celsius*9/5)+32)+"</td</tr>");
  celsius++;
}
2
Apocalypsing 5 wrzesień 2012, 12:34

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj w ten sposób.

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
<table>
<tr>
  <td>Celsius</td>
  <td>Fahrenheit</td>
</tr>
<script type="text/javascript" > //<![CDATA[
  for (var celsius = 0; celsius <= 50; celsius++) {
    document.write("<tr><td>"+ celsius +"</td>");
    document.write("<td>"+ ((celsius*9/5)+32) +"</td></tr>");
}
//]]></script>
</table>
</body>
</html>
0
swemon 5 wrzesień 2012, 08:58

Po pierwsze, zdobądź to script na dno body, tuż przed </body>. Wprowadzenie go nigdzie indziej zablokuje ładowanie strony. Dostosuj swój HTML do właściwego manipulacji DOM, dając identyfikatory do elementów, które zamierzasz manipulować:

<table>
  <thead>
    <tr><th>Celsius</th><th>Fahrenheit</th></tr>
  </thead>
  <tbody id="temperatureTableTbody"></tbody>
</table>
<script type="text/javascript" src="temperatures.js"></script>
</body>

Dokonaj również zamknięcia, aby nie zanieczyszczać globalnego zakresu za pomocą niepotrzebnych zmiennych. Nieco zmodyfikowałem kod, aby użyć właściwego manipulacji DOM, powinien działać na każdej przeglądarce wydanej w ostatniej dekadzie.

(function() { //creates a closure, so vars don't leak in the global scope
  //stores a reference to the tbody DOM element which we will append rows to
  var tbody = document.getElementById('temperatureTableTbody');
  //iterates celsius from 0 to 50
  for (var celsius = 0; celsius <= 50; celsius++) {
    //creates elements
    var tr = document.createElement('tr'),
      tdcelsius = document.createElement('td'),
      tdfahr = document.createElement('td');
    //append textNodes to the td elements
    tdcelsius.appendChild(document.createTextNode(celsius));
    tdfahr.appendChild(document.createTextNode((celsius*9/5)+32));
    //appends the tds to the tr
    tr.appendChild(tdcelsius);
    tr.appendChild(tdfahr);
    //append the finished row to the tbody
    tbody.appendChild(tr);
    //repeat loop while condition is true
  }
}());​ //closes the Immediately Invoked Function Expression

Skrzypce

I proszę, nie używaj document.write.

Jakieś referencje: Dlaczego dokument.Write uważał "złej praktyki"

1
Community 23 maj 2017, 11:49

Powinieneś zadzwonić do funkcji JavaScript, gdy dokument został załadowany:

if (document.readyState === "complete") { loadTemperatures(); }

Twoja funkcja LoadTemperatura zostanie dołącza wiersze do tabeli. Spójrz tutaj, aby dowiedzieć się, jak to zrobić: http://viralpatel.net/blogs/ Dynamicznie-add-usuwa-rzędy-in-html-table-przy użyciu-javascript /

Skrypt elementu nie jest dozwolony jako dziecko elementu w tym kontekście

Umieść bączkę <script> między <head> i </head>, aby to poprawić.

Oto JSFiddle, aby pokazać Ci cel: http://jsfiddle.net/dftz6/2/

0
GeoffreyB 5 wrzesień 2012, 08:53