angular.module('dodgie', []).config(function($routeProvider){
  $routeProvider.when('/home', {template:'/partials/home.html', controller:dodgieCtrl  }).
   otherwise({redirectTo:'/home'});
});

function dodgieCtrl($scope, $location){
  $scope.doSearch = function(){
    if ( !$scope.newTodo.length ) {
     return;
    }
  };
};

Zawartość :

<div id="content" ng-view></div>

Jest zamiast tego:

 <span class="ng-scope">/partials/home.html</span>

Dlaczego moje części nie są renderowane?

1
Jürgen Paul 13 wrzesień 2012, 07:55

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Wygląda jak typo spróbuj templateUrl zamiast template:

angular.module('dodgie', []).config(function($routeProvider){
  $routeProvider.when('/home', {templateUrl:'/partials/home.html', controller:dodgieCtrl  }).
   otherwise({redirectTo:'/home'});
});

Zrobione z Dokumenty:

 • Szablon - {String =} - Szablon HTML jako łańcuch, który powinien być używany przez dyrektywy NGView lub Nginclude. Ta właściwość ma pierwszeństwo przed szablonurl.
 • Szablonurl - {String =} - Ścieżka do szablonu HTML, który powinien być używany przez NGView.
4
Gloopy 13 wrzesień 2012, 04:13

Użyj "szablonurl" zamiast "szablonu", jeśli zamierzasz określić adres URL.

1
Tosh 13 wrzesień 2012, 04:16