function get_denomination(){
    return "Fabrice Petard";
}

function auto_flatterie(flatterie){ // 
   return this.get_denomination() + " est " + flatterie + " !";
}

console.debug(auto_flatterie("le plus intelligent")); // affiche  "Fabrice Petard est le plus intelligent !"

Czy możesz wyjaśnić, co "to" jest związane, a dlaczego to nie rzuca żadnego błędu?

1
ychaouche 29 lipiec 2012, 18:31

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

W opublikowanym kodzie this jest obiektem globalnym {x1}}. Po utworzeniu funkcji w domyślnym zakresie globalnego (np. get_denomination) jest załączony jako właściwość obiektu {x3}}.

3
Dennis 29 lipiec 2012, 14:42

this wiąże się z obiektem window. Metoda get_denomination jest zarejestrowana w obiekcie window.

3
Candide 29 lipiec 2012, 14:34