Próbuję wdrożyć buforowanie wartości zwróconej z bazy danych:

class Foo

...

  def getTag(self):
    value = self._Db.get(self._f[F_TAG])

    setattr(self, 'tag', value)

    return value

  def _setTag(self, tag):
    self._Db.set(self._f[F_TAG], tag)


  tag = property(getTag)

...

x = Foo()    

x._setTag("20")
print(x.tag)
x._setTag("40")
print(x.tag)

Po pierwszym uchwytach z tag , musi uzyskać wartość z DB i Zastąp Klasa Tag z polem instance Aby wykonać następujące zastosowanie, ale wystąpi błąd:

Traceback (most recent call last):
 File "/home/altera/www/autoblog/core/dbObject.py", line 99, in <module>
  print(x.tag)
 File "/home/altera/www/autoblog/core/dbObject.py", line 78, in getTag
  setattr(self, 'tag', value)
AttributeError: can't set attribute
0
atomAltera 20 wrzesień 2012, 01:29

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Niestety niemożliwe jest zastąpienie @property. Dzieje się tak, ponieważ @property jest przymocowany do klasy, a nie instancji.

Możesz także zrobić swój @property Getter bardziej złożony:

@property
def tag(self):
  try:
    return self._db_values["tag"]
  except KeyError:
    pass
  val = self._db.get("tag")
  self._db_values["tag"] = val
  return val

Lub utwórz deskryptor, który zrobi buforowanie dla Ciebie:

Undefined = object()

class DBValue(object):
  def __init__(self, column_name):
    self.column_name = column_name
    self.value = Undefined

  def __get__(self, instance, owner):
    if self.value is Undefined:
      self.value = instance._db.get(self.column_name)
    return self.value

class Foo(object):
  tag = DBValue("tag")
2
David Wolever 19 wrzesień 2012, 21:46

Twój x.tag jest nieruchomością i nie ma setera, więc gdy próbujesz go ustawić, pojawi się błąd o oczywisty powód. Więc przechowuj rzeczywistą wartość w polu "prywatne", takie jak x._tag i napisz do niego Getter i Setter.

class Foo(object):

  _tag = None

  @property
  def tag(self):
    if self._tag is None:
      self._tag = self._Db.get(self._f[F_TAG])
    return self._tag

  @tag.setter
  def tag(self, tag):
    self._tag = tag
    self._Db.set(self._f[F_TAG], tag)

x = Foo()
print x.tag  # gets the value from the database (if necessary) or f._tag
x.tag = "bar" # sets the value in the database and caches it in f._tag
0
kindall 19 wrzesień 2012, 21:44