Istnieją biblioteki do wykonania tego pyesa i pyelasticsearch. Pyelasticsearch Strona internetowa wygląda dobrze, a pyes weź inne podejście, ale także jest w porządku.

Z drugiej strony ten kod działa i jest bardzo prosty.

import urllib2 as urllib
import json
import pprint

query = {
  "from":0,
  "size":10,
  "query":{
    "field" : { 
      "name" : "david"
    }
  },
  "sort":[
    {"name":"asc"},
    {"lastName":"asc"}
  ]
}

query = json.dumps(query)
response = urllib.urlopen(
  'http://localhost:9200/users/users/_search',
  query
)

result = json.loads( response.read() )

pprint.pprint(result)

Myślę, że o użyciu prostego kodu zamiast nauczyć się sztuczek bibliotek.

7
Delta 26 wrzesień 2012, 20:10

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie ma nic złego w podejściu do korzystania z API Reszta do interfejsu z ElasticSearch.

Pyes i pozostałe biblioteki zapewniają owijkę wokół API odpoczynku, abyś mógł napisać kod Pythona jako sprzeciwiając się budowaniu pytań JSON.

7
gjb 27 wrzesień 2012, 11:23

Należy pamiętać, że twój fragment kodu, jak pokazano w pytaniu, nie działa w Pythonie 3. Należy kodować ciąg znaków, a także dodać nagłówek treści na żądanie. Więc w Pythonie 3 wykonaj następujące czynności:

from urllib.request import urlopen, Request
import json
import pprint

query = {
  "from":0,
  "size":10,
  "query":{
    "field" : { 
      "name" : "david"
    }
  },
  "sort":[
    {"name":"asc"},
    {"lastName":"asc"}
  ]
}
# encode your json string
query = json.dumps(query).encode("utf-8")
# add a content-type header
request = Request('http://localhost:9200/users/users/_search', data=query, headers={'Content-Type': 'application/json'})
response = urlopen(request)
result = json.loads( response.read() )
pprint.pprint(result)
0
asmaier 2 październik 2019, 12:30