Próbuję załadować obiekt jako tekst / HTML, a następnie ponownie się załaduje, należy przeskoczyć do 200200 za pomocą scrollto (). Niezależnie od tego, co próbuję, nie mogę tego zdarzyć.

<html>
<object 
  type="text/html"
  id="stats" 
  width="1000" 
  height="300" 
  data="http://slashdot.org"
  onload="document.getElementById('stats').document.body.innerHTML.scrollTo(200,200)">
</object>
</html>

Czy brakuje, w jaki sposób mam chwycić obiekt?

Używam Slashdot.org jako przykład, strona będzie w tej samej domenie.

0
Halfwarr 20 sierpień 2012, 20:45

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli załadowane dane będą w tej samej domenie - możesz użyć:

onload="this.contentDocument.defaultView.scrollTo(200, 200)"
1
Pavel Frankov 20 sierpień 2012, 18:10

Spójrz na konsolę błędów JavaScript. Nie możesz przewinąć na innerHTML. Usuń innerHTML i sprawdź, czy działa.

0
jeremy 20 sierpień 2012, 16:47