Próbuję wykonać działanie tej funkcji żądania AJAX, ale NetBeans daje ostrzeżenie, że następująca funkcja nie zawsze zwraca wartość. Czy ktoś może pomóż.

function fpform(){
  var response='';
  var fpemail = $('#frgtpwd').val();
  //var fpemail = document.getElementById('frgtpwd').value;

  if (fpemail == ""){
    $('span#fperror').text("insert your emal address");
    //document.getElementById('fperror').innerHTML = "Insert your email address";
    return false;
  } else {
    var filter = /^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/;
    if (filter.test(fpemail)==false) { 
      $('span#fperror').text("Email address is not in valid format");
      //document.getElementById('fperror').innerHTML = "Email address is not in valid format";
      return false;
    } else {
      $("#loader").html('<img src="images/ajax-loader.gif" />');
      $.post("forgot_password_process.php", {
        email:fpemail
      }, function(response){
        response = response.trim();
      }).success(function () {
        if (response == 'yes'){
          $("#fperror").html('<font color="green"><b>Your password has been reset now and emailed to you </b></font>');
          $("#loader").hide('<img src="images/ajax-loader.gif" />');
          return true;
        } else {
          alert("your email address was not found");
          $("#loader").hide('<img src="images/ajax-loader.gif" />');
          $("#fperror").html('<font color="black"><b> Email address was not found in database!</b></font>');
          return false;
        } 
      });
    }
  }
}
0
Sahil 2 wrzesień 2012, 21:47

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Oświadczenie return true; w kodzie nie jest powracające z fpform. Zamiast tego powraca z funkcji wywołania zwrotnego podanego do .success(). Zanim ta funkcja jest wykonana, funkcja zewnętrzna, fpform, od czasu zwróconego. Jedynym sposobem na "powrót" z funkcji za pomocą AJAX jest z wywołaniem zwrotnym.


Zanim dam ci każdy kod, zrobiłeś kilka innych błędów:

 1. Twój e-mail REGEX, /^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/, nie powiedzie się na moim adresie e-mail. + jest również ważnym charakterem. Rozważmy Nie sprawdzanie adresów e-mail z REGEX.

 2. $("#loader").hide('<img src="images/ajax-loader.gif" />') nie działa. W ogóle. Chcesz $("#loader").empty()

 3. Zmienna response Oznaczasz na górze, jest cieniowany przez argument response w jednej z anonimowych funkcji, dzięki czemu {x2}} nie ma żadnego wpływu.


function fpform(callback) {
  var fpemail = $('#frgtpwd').val();

  if (fpemail == ""){
    $('span#fperror').text("insert your email address");
    callback(false);
  } else {
    var filter = /^([a-zA-Z0-9_\.\-])+\@(([a-zA-Z0-9\-])+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,4})+$/;
    if (filter.test(fpemail)==false) { 
      $('span#fperror').text("Email address is not in valid format");
      callback(false);
    } else {
      $("#loader").html('<img src="images/ajax-loader.gif" />');
      $.post("forgot_password_process.php", {
        email:fpemail
      }).success(function(response) {
        response = response.trim();
        if (response == 'yes'){
          $("#fperror").html('<font color="green"><b>Your password has been reset now and emailed to you </b></font>');
          $("#loader").hide('<img src="images/ajax-loader.gif" />');
          callback(true);
        } else {
          alert("your email address was not found");
          $("#loader").hide('<img src="images/ajax-loader.gif" />');
          $("#fperror").html('<font color="black"><b> Email address was not found in database!</b></font>');
          callback(false);
        } 
      }).error(function() { callback(false); });
    }
  }
}
1
Community 23 maj 2017, 10:34

Powinieneś zwrócić wartość po $.post(...).success(...);

0
Spudley 2 wrzesień 2012, 21:05