Mam stół HTML

  <table class="mytable">
    <tr>
      <td>
      test value
      </td>
    <tr>
  </table>

Podczas ładowania strony dynamicznie dodawanie TD

    $(".mytable tr:first").append("<td id='scheduledInMyLearnStatus' class='changeFieldValue' style='background-color:#FE2E2E;'></td>");

Teraz na kliknięcie tego konkretnego TD Chcę porównać, czy jego ma kolor tła = # fe2e2e lub ma cokolwiek innego

  $('td').live('click', function() {

    //compare here 
  });
1
monda 3 sierpień 2012, 10:37

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Można użyć metody jQuery css(), pamiętaj, że live() jest przestarzały, możesz użyć on zamiast:

$(document).on('click', '#scheduledInMyLearnStatus', function(){ // or $('.mytable').on
  if($(this).css('background-color') == "rgb(254, 46, 46)") {
   // do something
  }
})

PRÓBNY

4
undefined 3 sierpień 2012, 06:42

Wierzę, że możesz użyć tylko jednego selektora:

$(document).on("click", ".changeFieldValue[style~='background-color']", function () {
 // do something
});

A jeśli potrzebujesz określonego koloru, "kolor tła: RGB (200, 122, 122)" zamiast tylko "kolor tła".

1
Vladislav Qulin 3 sierpień 2012, 06:46

Możesz sprawić, że Twoja funkcja wygląda

$ ('. Mytable TD'). Live ("kliknij", funkcja () {

    bgColor= hexc($(this).css("background-color"));
    if(bgColor.toUpperCase() == "#FE2E2E")
    {
      alert("Background color matched to '#FE2E2E'")
    }
    else
    {
      alert("Background color don't matched to '#FE2E2E'")
    }

  });  

I definicja będzie

Funkcja HEXC (Colorval)

{
  var color = "";
  var parts = colorval.match(/^rgb\((\d+),\s*(\d+),\s*(\d+)\)$/);
  if(parts != null )
  {
    parts[0] = "#";
    for (var i = 1; i <= 3; ++i) 
    {
      parts[i] = parseInt(parts[i]).toString(16);
      if (parts[i].length == 1) parts[i] = '0' + parts[i];
    }
    color = parts.join('');
  }
  return color;
}
1
Champ 3 sierpień 2012, 07:08