Mam przycisk na wstążce. Ma identyfikator.

Próbowałem

var mybtn= document.getElementById('btnId');
mybtn.onclick=myfun;


function myfun()
{
 ---------
 ---------
}

Ale to nie działało. Proszę zasugeruj.

0
pavan 11 sierpień 2012, 10:24

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Spróbuj tego.

jQuery("#btnId").click(function(){

myfun();

});

function myfun()
{
    //Here is your code...
}
0
sejal patel 11 sierpień 2012, 06:40
  1. Najprostszą metodą jest dodanie zdarzenia myszy onclick="myfun()" do elementu, który ma id: "btnId"
  2. Używając jQuery:

    $("#btnId").click(function(){ //do the code here });

0
11 sierpień 2012, 06:50