Mam proste jQuery ready wydarzenie, które inicjuje widok, dzwoniąc do funkcji w obiekcie setupView.

Pytanie, które mam, jest to, co jest właściwy sposób na wywołanie funkcji setSomethingImportant z funkcji init, jak pokazano poniżej?

Ponieważ połączenie jest wykonane z innego kontekstu wykonawczego niż funkcja init, this.setSomethingImportant() nie działa. Jednak działa, jeśli używam setupView.setSomethingImportant(). Problem, który mam z tym, że jeśli nazwa V VAR (setupView), będę musiał zmienić ciało kodeksu.

  (function() {    
    $(document).ready(function() {       
      setupView.init();        
    });   
     var setupView = {     
      currentState : "CT",      
      init : function () {
        $("#externalProtocol").change( function () {
          console.log("Changed =" + $(this).val());
          setSomethingImportant(); 
                // Question ? how to call a method in the setupView object  
        });     
       },     
       setSomethingImportant : function () {
         this.currentState="TC";  
         console.log("Something has changed :" + this.currentState );
       }   
     } 
 }(jQuery);
2
Rocky 9 sierpień 2012, 20:01

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Sklep this do zmiennej:

var setupView = {
  currentState: "CT",
  init: function() {
    // Keep a reference to 'this'
    var self = this;
    $("#externalProtocol").change(function() {
      console.log("Changed =" + $(this).val());

      // Use the old 'this'
      self.setSomethingImportant();
    });
  },
  setSomethingImportant: function() {
    this.currentState = "TC";
    console.log("Something has changed :" + this.currentState);
  }
};

Zobacz Demo robocze .

3
Florent 9 sierpień 2012, 16:09

Po prostu deklaruj funkcję oddzielnie, a następnie zadzwonić jak więc:

function setSomethingImportant(context) {
  context.currentState="TC";  
  console.log("Something has changed :" + context.currentState );
};

(function() {    
    $(document).ready(function() {       
      setupView.init();        
    });   
     var setupView = {     
      currentState : "CT",      
      init : function () {
        $("#externalProtocol").change( function () {
          console.log("Changed =" + $(this).val());
          setSomethingImportant(this); 
                // Question ? how to call a method in the setupView object  
        });     
       },     
       setSomethingImportant : function () {
         setSomethingImportant(this);
       }   
     } 
}(jQuery);
1
xcopy 9 sierpień 2012, 16:09

Należy pamiętać, że zmieniłem moje oryginalne rozwiązanie. Teraz przekazuję dane do obsługi imprezy za pomocą nawet.data.

(function() {    
  $(document).ready(function() {       
    setupView.init();        
  });   
  var setupView = {     
    currentState : "CT",      
    init : function () {
      $("#externalProtocol").change({ _this: this }, function (event) {
        console.log("Changed =" + $(this).val());
        event.data._this.setSomethingImportant(); 
      });     
    },     
    setSomethingImportant : function () {
      this.currentState="TC";  
      console.log("Something has changed :" + this.currentState );
    }   
  } 
 }(jQuery);
1
dana 9 sierpień 2012, 16:48