Otrzymuję powyższy błąd podczas konfigurowania mojej strony internetowej Apache & Mod_WSGI.

Przeszedłem przez całą dokumentację udanej do połowy pracy. Oto pełny błąd:

Exception Type:     DatabaseError
Exception Value: no such table: pages_page

Wiem, że nie ma nic złego w DB, jak przed ustawieniem strony z mod_wsgi mogłem uruchomić witrynę z ./manage.py Runserver i wszystko będzie dobrze działać.

Muszę uważać, jakiego kodu Post dla celów bezpieczeństwa.

Więcej niż szczęśliwy, aby publikować więcej informacji, jeśli powiesz mi potrzebujesz, ale tak naprawdę nie wiem, co publikować, ponieważ sama strona działa dobrze.

-1
JDavies 4 październik 2012, 20:37

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dostałem to pracować. Brakowało mi zmiennej Django_settings_module z pliku Ustawienia.py, więc plik Apache szukał go, ale nie istniał.

Dzięki za odpowiedzia

2
JDavies 5 październik 2012, 16:37

Jest jest coś nie tak z db.

Po podaniu nieistotnej nazwy pliku Sqlite utworzy nową, pustą bazę danych; A gdy biorąc pod uwagę pustą nazwę pliku, SQLite utworzy tymczasową bazę danych.

Sprawdź, czy nazwa pliku bazy danych jest poprawnie skonfigurowana i że jest dostępny przez serwer WWW.

1
CL. 4 październik 2012, 17:10