Próbuję wziąć XML i dołączyć do elementu, jednak niezależnie od tego, jak to robię (appendChild, insertBefore, replaceChild replaceChild itp. Wersje.

Oto odpowiedni kod ...

var s = '<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">'+document.getElementById('xml_textarea').value+'</div>';

var xml = new DOMParser().parseFromString(s,'application/xml');

document.getElementById('example').appendChild(xml);

Poniżej znajduje się tekst, który jest interpretowany przez domparsera (więc utrzymuje nieprawidłowo interpretowanie ust.

111

222

333

Co dokładnie brakuje, co uniemożliwia obiektowi dodanie do strony?

  • Chciałbym zachować używanie aplikacji / XML Media Type / Mime, choć testowany tekst / XML bez powodzenia.
  • Brak ram, okres.
1
John 27 lipiec 2012, 15:59

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Najwyraźniej dokument właściciela był inny, więc muszę użyć importowania ...

document.getElementById('example').appendChild(document.importNode(xml.getElementsByTagName('div')[0],true));
1
John 27 lipiec 2012, 12:16

To powinno wystarczyć

document.getElementById('example').appendChild(xml.childNodes[0]);
0
Jacob George 27 lipiec 2012, 12:19