Mam aplikację MVC3. Dzwonię do kontrolera przez AJAX z metody CheckBox OnClick. Po kliknięciu odświeżam siatkę telerikową. W Chrome i Firefox działa to dobrze. W IE9 działa dla 2 kliknięć, a następnie zatrzymuje się. Co tam? Oto kod:

Wyświetl kod:

<input type="checkbox" name="archived" onclick="javascript:ShowArchivedClicked();" id="archived" value="Archived" style="vertical-align:middle;" @{ if ((bool)Session[Const.ArchivedAttribute]) { <text>checked="checked"</text> } } /><span style="padding: 0 10px 0 0;"> Include archived records</span>


  function ShowArchivedClicked() {
    $.ajax({
      url: '@Url.Action("SetShowArchived", "Home")',
      type: "GET",
      async: false,
      success: function () {
        var summaryGrid = $("#SummaryGrid").data("tGrid");
        summaryGrid.rebind();
      },
      data: { showArchivedItems: $("#archived").is(":checked") }
    });
  }

Kod kontrolera:

    [HttpGet]
    public void SetShowArchived(bool showArchivedItems)
    {
      ShowArchivedItems = showArchivedItems;
    }    private bool ShowArchivedItems
    {
      get
      {
        return Session[Const.ArchivedAttribute] == null ? false : (bool)Session[Const.ArchivedAttribute];
      }
      set
      {
        Session[Const.ArchivedAttribute] = value;
      }
    }
0
birdus 28 sierpień 2012, 00:55

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Dodawanie tej linii do połączenia Ajax zrobił sztuczkę:

cache: false,
1
birdus 28 sierpień 2012, 19:42

Usuń javascript: z onclick

Wszystko w onclick jest już JavaScript ... Sprawdź, czy to pomaga, jeśli nie, opublikuj komentarz;)

0
Spudley 27 sierpień 2012, 21:01