Próbuję zrobić stół, który może wykonać następujące czynności.

 1. Row x Column = 3x3: OK
 2. Nawiguj za pomocą klawiatury: OK
 3. Gdy "Focus" (lub coś) znajduje się na aktualizacji komórki div2 za pomocą data-param2: nie działa.
 4. Po naciśnięciu Enter na klawiaturze, zaktualizuj div1 za pomocą danych-param1: nie działa
<html>
<head>
 <title>arrows.htm</title>
 <script language="javascript" type="text/javascript" src="js/keycode.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.0/jquery.js"></script>

 <script type="text/javascript">
  var b4 = "";
  var col = 1;
  var row = 1;

  function bg() {
   var rc = "r" + row + "c" + col;
   if (b4 == "") b4 = rc;
   document.getElementById(b4).style.backgroundColor = "white";
   document.getElementById(rc).style.backgroundColor = "yellow";
   b4 = rc;
  }

  function test(){
   document.getElementById("q").innerHTML=this.id;
  }

  function processKeyDown(e) {
   var keyCode;
   if(e.which) { keyCode = e.which; } 
   else {
   alert("Unknown event type.");
   return ;
   }

   processKeyHandle(keyCode);
  }

  function processKeyHandle(keyCode) {
   var nc = 0;
   switch(keyCode) {
   case VK_LEFT :
   if (col > 1) col--;
    bg();
    break;
   case VK_UP :
    if (row > 1) row--;
    bg();
    break;
   case VK_RIGHT :
    if (col < 3) col++;
    bg();
    break;
   case VK_DOWN :  
    if (row < 3) row++;
    bg();
   case VK_ENTER :  
    break;
   }
  }

  </script>
  </head>
  <body onload="bg()" onkeydown="processKeyDown(event);" >
   <div id="div1">test</div>
   <div id="div2">test2</div>
   <div>
    <table border="1" id="tab">
     <tr>
      <td id="r1c1"><img class="imgs" height="100" width="50" class="e" data-param1="666" data-param2="777" src="http://web.scott.k12.va.us/martha2/dmbtest.gif" /></td>
      <td id="r1c2">b0</td>
      <td id="r1c3">c0</td> 
     </tr>
     <tr>
      <td id="r2c1">a1</td>
      <td id="r2c2">b1</td>
      <td id="r2c3">c1</td>
     </tr>
     <tr>
      <td id="r3c1">a2</td>
      <td id="r3c2">b2</td>
      <td id="r3c3">c2</td>
     </tr>
    </table>
   </div>
  <script>
   $(".imgs").click(function(){
   var elmThis = $(this);
   $("#div1").text(elmThis.data("param1")); 
   });
  </script>
 </body>
</html>
6
Dennis Sødal Christensen 30 lipiec 2012, 21:59

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Mam to do pracy

<html>
<head>

</head>
<body onload="bg()" onkeydown="processKeyDown(event);" >
<div id="div1">test</div>
<div id="div2">test2</div>
<div>
  <table border="1" id="tab">
    <tr>
      <td id="r1c1" data-param1="r1c1 param1" data-param2="r1c1 param2">a0</td>
      <td id="r1c2" data-param1="r1c2 param1" data-param2="r1c2 param2">b0</td>
      <td id="r1c3" data-param1="r1c3 param1" data-param2="r1c3 param2">c0</td>
    </tr>
    <tr>
      <td id="r2c1" data-param1="r2c1 param1" data-param2="r2c1 param2">a1</td>
      <td id="r2c2" data-param1="r2c2 param1" data-param2="r2c2 param2">b1</td>
      <td id="r2c3" data-param1="r2c3 param1" data-param2="r2c3 param2">c1</td>
    </tr>
    <tr>
      <td id="r3c1" data-param1="r3c1 param1" data-param2="r3c1 param2">a2</td>
      <td id="r3c2" data-param1="r3c2 param1" data-param2="r3c2 param2">b2</td>
      <td id="r3c3" data-param1="r3c3 param1" data-param2="r3c3 param2">c2</td>
    </tr>
  </table>
</div>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="js/keycode.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.0/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript">
var b4 = "";
var col = 1;
var row = 1;

function bg() {
  var rc = "r" + row + "c" + col;
  if (b4 == "") b4 = rc;
  $("#"+b4).css("backgroundColor","white");
  $("#div2").text($("#"+rc).css("backgroundColor","yellow").data("param2"));
  b4 = rc;
}


function processKeyDown(e) {
  var keyCode;

  if(e.which) { 
    keyCode = e.which;
  } else {
    alert("Unknown event type.");
    return ;
  }

  processKeyHandle(keyCode);

}

function processKeyHandle(keyCode) {
  var nc = 0;
  switch(keyCode) {
  case VK_LEFT :
    if (col > 1) col--;
    bg();
    break;
  case VK_UP :
    if (row > 1) row--;
    bg();
    break;
  case VK_RIGHT :
    if (col < 3) col++;
    bg();
    break;
  case VK_DOWN : 
    if (row < 3) row++;
    bg();
    break;
  case VK_ENTER : 
    $("#div1").text($("#"+b4).data("param1"));
    break;
  }
}


</script>
</body>
</html>
2
Dennis Sødal Christensen 31 lipiec 2012, 08:54

Wygląda na to, że używasz $.data() nie html5 atrybutów data-yournamehere

Jeśli chcesz ustawić lub uzyskać dostęp do tych, wykonaj:

$(this).attr('data-param', 'set-the-value-here');

Aby go odzyskać, po prostu zrobić $(this).attr('data-param');

0
Mark Pieszak - Trilon.io 30 lipiec 2012, 18:24