Dostałem skutek akcji w kontrolerze i muszę wyświetlić modę z COOTStrap-modal problemem jest ....

ScriptManager.RegisterStartupScript nie działa jak w starym asp.net

Jest to rozwiązanie? Jestem nowy w MVC.

1
Milo 17 wrzesień 2012, 20:02

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

OK, najłatwiejsze rozwiązanie do rejestracji JavaScript z kontrolera było dość oczywiste, ale frustrujące dla kogoś, kto jest nowy do wzoru:

Używanie nazwanych sekcji znajdziemy miejsce do umieszczenia JavaScript

Możesz użyć [nazwanych sekcji] [1].

_Layout.cshtml

<head>
    <script type="text/javascript" src="@Url.Content("/Scripts/jquery-1.6.2.min.js)">
    @RenderSection("JavaScript", required: false)
</head>

I ten kod widoku

_someview.cshtml

@section JavaScript
{
    @Html.Raw(ViewBag.message)
}

i w kontrolera powracamy

ViewBag.message = @"<script type='text/javascript' language='javascript'>alert(""Hello World!"")</script>"; ;
4
Milo 16 kwiecień 2014, 20:34

W skryptach ASP.NET MVC nie są zarejestrowane w akcjach kontrolera. Istnieje separacja między kontrolerami i widokami. Więc możesz bezpośrednio umieścić skrypt w odpowiednim widoku:

0
Vytalyi 17 wrzesień 2012, 16:06