Ponownie jestem dość nowy w JavaScript i EXTJS.

Kod:

 var test = [
    {
      id: 0,
      test: 'Hello'
    },
    {
      id: 1,
      test: 'World'
    }
  ];

Jak uzyskać identyfikator każdej instancji?

Dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam, Ronel.

0
oneofakind 2 październik 2012, 07:33

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Czy masz na myśli:

for(var i = 0; i < test.length; i++) {
 console.log( test[i].id);
}

Lub

console.log( test[0].id); //for first
console.log( test[1].id); //for second

W EXTJS można użyć funkcji iteratora:

Ext.each(test, function(val, index) {
 console.log(val.id)
});

LUB

Ext.pluck(test, 'id'); //returns [0, 1]
5
Sudhir Bastakoti 2 październik 2012, 03:41
Ext.each(test, function(item) {
  console.log(item.id); 
});
1
chinabuffet 2 październik 2012, 03:35