Chodzi o funkcję Foreach w JavaScript / jQuery.

Chciałbym pomocy z wieloznaczną nazwy wejścia

Przykład: Gdy dowolne nazwy wejść, które zaczynają się od "pola_ {coś}" są klikane.

-6
Amged 6 wrzesień 2012, 00:43

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Twoje pytanie nie jest zbyt dobrze sformatowane, ale jego dźwięki, jak szukasz selektora wieloznacznego.

$("[name^=field_]").click(function() {
  //do stuff
});

Więcej w To tak gwint.

2
Community 23 maj 2017, 10:24
$("input[name^=field_]").each(function(){
 var currentInput = this;
 //...do something ...  
 });
1
WojtekT 5 wrzesień 2012, 20:49