Próbuję uwierzytelnić użytkownika za pomocą AJAX zawinięte z jQuery, aby zadzwonić do skryptu PHP, który zapytania bazy danych MySQL. Nie jestem znany z dowolny tych technologii, ale i (sorda) udało mi się pracować indywidualnie, ale nie mogę dostać jQuery, AJAX i HTML do prawidłowej pracy.

[Edytuj:] Przede wszystkim Trinh Hoang Nhu Porada i dodano instrukcję return false;, aby wyłączyć przycisk Prześlij. Wszystkie poprzednie błędy naprawione, nie mogę uzyskać obiektu zwróconego przez ajax.

HTML

Oto fragment HTML, którego używam:

<form id="form" method='post'>
  <label>Username:</label>
  <input id="user" name="user" type="text" maxlength="30" required /> <br />
  <label>Password:</label>
  <input id="pass" name="pass" type="password" maxlength="30" required /> <br />
  <input id="url" name="url" type="text" value="<?php echo $_GET['url'] ?>" hidden />
  <input name="submit" type="submit" value="I'm done">
 </form>

JQuery / ajax.

Oto mój kod jQuery do używania AJAX do uwierzytelnienia użytkownika (przepraszam, jeśli wcięcie jest pomieszane ze względu na zakładki):

function changeMessage(message) {
  document.getElementById("message").innerHTML = message; }

$(document).ready(function() {
  $("#form").submit(function() {
    changeMessage("Checking");
    //check the username exists or not from ajax
    $.post("/stufftothink/php/AJAX/login.php",
          {user: $("#user").val(), pass: $("#pass").val(), url: $("#url") },
          function(result) {
            //if failed
            if (result === 'false') {
              changeMessage("Invalid username or password. Check for typos and try again");
              $("#pass").val(""); }
            //if authenticated
            else {
              changeMessage("Authenticated");
              window.location.href = result; } 
          } );
    //to disable the submit button
    return false;
  }  );
} )

PHP

I oto mój skrypt PHP, który zostanie nazwany:

<?php 
ob_start();
session_start();

$user = $_POST['user'];
$pass = md5($_POST['pass']);

mysql_connect('localhost', 'root', '');
mysql_select_db('stufftothink');

$query = "select * from users where user = '$user' and pass = '$pass'";
$result = mysql_query($query);

$i = 0;
while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
 $i = 1; }

if ($i == 1) {
 $_SESSION['user'] = $user; 
  $invalid_urls = array('register.php', 'login.php');
  $url = $_REQUEST['url']; //not sure whether _GET or _POST
  if (in_array($url, $invalid_urls)) {
    echo '/stufftothink/profile.php'; }
  else {
  echo '/stufftothink/'.$url; }
  }

else {
 echo 'false'; }

mysql_close();
?>

Edytować

Dostałem wiele klimatyzacji na tym pytaniu. Przypadkowo przedłożyłem pytanie bez wyjaśnień wypełnione. Wróciłem do edycji go, ale kiedy wróciłem, było już 4 downvotes. Ledwo było kilka minut. Czy robię coś złego lub było pierwsze 5 minut problemu?

-2
Yatharth Agarwal 1 sierpień 2012, 12:17

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Najpierw, jeśli chcesz przesłać formularz za pomocą AJAX, musisz return false z funkcji przesyłania. W przeciwnym razie Twoja przeglądarka obsłuży go i przekierowa do innej strony.

Jeśli chcesz zwrócić obiekt z PHP, musisz przekonwertować go do JSON za pomocą json_encode, na przykład:

//PHP
$return = array("url" => "http://www.google.com");
echo json_encode($return);
//would echo something like {"url":"http://www.google.com"}

//JS
$.post(url, data, function(data){
 alert(data.url);
});
1
Yatharth Agarwal 2 sierpień 2012, 04:56

Nie masz zakończenia ; w funkcjach.

Powinien być:

function changeMessage(message) {
  document.getElementById("message").innerHTML = message; 
};

$(document).ready(function() {
  $("#form").submit(function() {
    changeMessage("Checking");
    //check the username exists or not from ajax
    $.post("/stufftothink/php/AJAX/login.php",
        {user: $("#user").val(), pass:$("#pass").val() },
        function(result) {
       //if failed
       if (result === 'false') {
            changeMessage("Invalid username or password. Check for typos and try again");
          $("#pass").val("");
       }
       //if authenticated
       else {
                changeMessage("Authenticatred");
        window.location.href = "/stufftothink/" + result; 
       } 
    });
  });
});

Nie jestem pewien, czy to go naprawi, ale to jedyna rzecz, która wskakuje na mnie.

0
Nick 1 sierpień 2012, 08:25