Czy można wyprowadzić cały kod, który wpisałem do konsoli w ostatniej sesji? tylko kod, bez wyników.

7
user1294129 12 sierpień 2012, 22:39

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Otwórz nową inspektora internetowego w obecnym inspektorze (Ctrl + Shift + J, usunięto rekurencyjny element kontroli), a następnie wykonaj to w nowym inspektorze:

console.dir(WebInspector.consoleView.prompt._suggestBox._textPrompt._data)

Aby być jasnym, nie uruchamiasz tego w inspektora na stronie. Uruchomisz to w inspektora inspektora. TO ZNACZY:

Twój inspektor musi być również niezwiązany , w przeciwnym razie przejdzie do zakładki konsoli obecnej inspektora zamiast otwierania nowego inspektora, który sprawdza obecny inspektor.

enter image description here

5
Esailija 12 sierpień 2012, 19:06

Szukasz czegoś o nazwie historia wiersza poleceń purebug.

Linia poleceń utrzymuje własną historię wykonywanych wyrażeń, więc można łatwo wrócić i ponownie wykonać wyrażenie. Wystarczy użyć strzałek w górę i w dół lub kliknąć na czerwono po lewej stronie wiersza poleceń, aby zobaczyć wyskakujące okienko historii ze wszystkimi wpisami. Linki i gdzie indziej

0
defau1t 12 sierpień 2012, 18:50