Generuję wiele przycisków za pomocą PHP:

<form name="submit_form" id="submit_form" action="">

<?php
for ($i = 0; $i < count($value); $i++) {?>
<input type="radio" name="answer" value="<?php echo $value[$i]; ?>"/>$value[$i]<?php }?>
</form>

Mam problemy sprawdzając, czy przycisk radiowy jest wybrany przy użyciu JavaScript, ponieważ powracający "Undefined"

Dostęp do przycisków radiowych (przed) przy użyciu JavaScript w ten sposób:

    alert(document.forms["submit_form"].elements["answer"].checked);

Próbowałem echo całego HTML, to samo się dzieje ...

0
user1056962 28 listopad 2011, 07:35

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Użyj document.getElementsByName(name); - Ta metoda zwraca nodę.

list=document.getElementsByName("answer");

alert(list.item(0).checked); //1st 
1
adatapost 28 listopad 2011, 03:41

Użyj jQuery ....

Aby uzyskać wartość wybranego elementu radioname formy o nazwie "myForm":

$ ("wejście [nazwa = radionam]: sprawdzone", "#Myform"). Val ()

Jak mogę wiedzieć, który przycisk radiowy jest wybrany przez jQuery?

0
Community 23 maj 2017, 10:08

document.getElementsByTagName("answer") i twój document.forms - podejście Zwraca obiekt (prawidłowy: NODELELIST) i LT; wejście; elementy. Będziesz musiał pętli przez nich i sprawdzić, każdy dla nieruchomości checked.

0
Bergi 28 listopad 2011, 03:41