Pracuję z 3 divs w tej chwili - na stronie Załaduj domyślną jest oglądany, ale po tym, jak użytkownik kliknie na przycisk Div jest ukryty, a wybrany div pojawia się na swoim miejscu.

Jak piszę oświadczenie, aby zidentyfikować DIV aktualnie wybrany przez użytkownika? Na przykład:

if selected_div is 'dpara' then ....

else if selected_div is dtab then ....

Z góry dziękuję!

  <script type='text/javascript'>
    function arrange(div_id) {
      // First make all the divs hidden...
      divs = document.getElementsByTagName('div');
      for( var i = 0; i < divs.length; i++ ) {
        divs[i].style.display = 'none';
      }

      // Now make the one we want to be visible visible...
      document.getElementById(div_id).style.display = 'block';
    }
  </script>
  <form>
    <input type='button' value='dpara' onclick='arrange(this.value);' />
    <input type='button' value='dtab' onclick='arrange(this.value);' />
    <input type='button' value='ddl' onclick='arrange(this.value);' />
  </form>
  <div id='dpara'>
  </div>

  <div id='dtab' style='display: none'>
  </div>

  <div id='ddl' style='display: none'>
  </div>
0
methuselah 6 grudzień 2011, 16:47

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jak już przechodzisz przez funkcję dla każdego przycisku, możesz po prostu utrzymać widoczny div w zmiennej, coś w rodzaju:

var visibleDiv;

function arrange(divId) {
  // Cache the passed in 'div' as the currently visible one
  visibleDiv = document.getElementById(divId);

  // First make all the divs hidden...
  var divs = document.getElementsByTagName('div'),
    i,
    len;

  for (i = 0, len = divs.length; i < len; i++) {
    divs[i].style.display = 'none';
  }

  // Now make the one we want to be visible visible...
  visibleDiv.style.display = 'block';
}
1
jabclab 6 grudzień 2011, 16:58

Polecam, aby wdrożyć bibliotekę JS, która pomoże Ci to zrobić w przeglądarkach. Na przykład jQuery może określić, co jest widoczne, jak opisano tutaj ...

http://api.jquery.com/vishible-selector/

0
Brad 6 grudzień 2011, 12:55

Zidentyfikuj div s podczas uruchamiania i przypisz do nich nową funkcję:

$('#dpara')[0].myFunc = function() { ... }
$('#dtab')[0].myFunc = function() { ... }

Teraz możesz

selected_div.myFunc();

Jak znaleźć wybrany div? Użyj selektora :visible:

$('div:visible')[0].myFunc();

PS: [0] otrzymuje element DOM z listy jQuery.

0
Aaron Digulla 6 grudzień 2011, 13:23