Muszę wiedzieć, jak sumować wszystkie liczby kolumny w pliku CSV.

Na przykład. Moje dane wyglądają tak:

column count  min max sum mean
80 29573061  2  40 855179253  28.92
81 28861459  2  40 802912711  27.82
82 28165830  2  40 778234605  27.63
83 27479902  2  40 754170015  27.44
84 26800815  2  40 729443846  27.22
85 26127825  2  40 701704155  26.86
86 25473985  2  40 641663075  25.19
87 24827383  2  40 621981569  25.05
88 24189811  2  40 602566423  24.91
89 23566656  2  40 579432094  24.59
90 22975910  2  40 553092863  24.07
91 22412345  2  40 492993262  22
92 21864206  2  40 475135290  21.73
93 21377772  2  40 461532152  21.59
94 20968958  2  40 443921856  21.17
95 20593463  2  40 424887468  20.63
96 20329969  2  40 364319592  17.92
97 20157643  2  40 354989240  17.61
98 20104046  2  40 349594631  17.39
99 20103866  2  40 342152213  17.02
100 20103866  2  40 335379448  16.6
#But it's separated by tabs

Kod, do którego do tej pory piszę:

import sys
import csv

def ErrorCalculator(file):
    reader = csv.reader(open(file), dialect='excel-tab' )

    for row in reader:
        PxCount = 10**(-float(row[5])/10)*float(row[1])


if __name__ == '__main__':
    ErrorCalculator(sys.argv[1])

W tym konkretnym kodzie muszę podsumować wszystkie liczby w PXCount i podzielić przez sumę wszystkich numerów w rzędzie [1] ...

Będę tak wdzięczny, jeśli powiem mi, jak sumować liczbę kolumny lub jeśli pomożesz mi w tym kodzie.

Również jeśli możesz dać mi wskazówka, aby pominąć nagłówek.

0
Geparada 27 wrzesień 2011, 00:49

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Możesz zadzwonić do "Reader.next ()" zaraz po instancji czytelnika, aby odrzucić pierwszą linię.

Aby sumować PXCount, wystarczy ustawić sum = 0 przed pętli i {x1}} po obliczeniu go dla każdego wiersza.

PS też pomocna jest CSV.DicTreader.

2
dkamins 26 wrzesień 2011, 20:56

Możesz zachować bieżącą sumę za pomocą "Przypisanie rozszerzone" + = :

total=0
for row in reader:
    PxCount = 10**(-float(row[5])/10)*float(row[1])
    total+=PxCount

Aby pominąć pierwszą linię (nagłówek) w pliku CSV:

with open(file) as f:
  next(f) # read and throw away first line in f
  reader = csv.reader(f, dialect='excel-tab' )
2
unutbu 26 wrzesień 2011, 21:00

Używanie DictReader spowoduje osiągnięcie dalekiego kodu. Decimal da ci lepszą precyzję. Spróbuj również śledzić konwencje nazewnictwa Pythona i używać małych nazwisk dla funkcji i zmiennych.

import decimal

def calculate(file):
  reader = csv.DictReader(open(file), dialect='excel-tab' )
  total_count = 0
  total_sum = 0
  for row in reader:
    r_count = decimal.Decimal(row['count'])
    r_sum = decimal.Decimal(row['sum'])
    r_mean = decimal.Decimal(row['mean'])
    # not sure if the below formula is actually what you want
    total_count += 10 ** (-r_mean / 10) * r_count
    total_sum += r_sum
  return total_count / total_sum
1
patrys 26 wrzesień 2011, 21:25