Mam problem z wyłączeniem przycisku wprowadzania z JavaScript w dokumencie ASPX w IE.

JS wygląda jak

<script language="javascript" type="text/javascript">
function SetButtonStatus(sender, target) 
{
  if (searchinput.value.length < 4) 
  {
    document.getElementById(target).disabled = true;
  }
  else 
  {
    document.getElementById(target).disabled = false;
  }
}
</script>

Nazywam przyciskiem wejściowym

<input name="searchinput" type="text" value="" id="searchinput" onkeyup="SetButtonStatus(this, 'searchsubmit')" />

W Chrome wszystko działa dobrze. Jeśli wpiszę więcej niż 4 znaki w Inputfield, przycisk zostanie włączony. Ale w IE & FF Nic się nie dzieje ... dlaczego? Jak mogę to naprawić?

0
Andre Hofmeister 29 wrzesień 2011, 12:59

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

W zależności od niestandardowego "Utwórz zmienną globalną dla każdego elementu, który ma identyfikator", który jest obsługiwany przez Chrome i IE w niektórych trybach renderowania.

Wymień searchinput za pomocą sender (Ponieważ zdefiniowałeś sender i przekazał odniesienie do elementu, który już jesteś zainteresowany).

2
Quentin 29 wrzesień 2011, 10:15
<script language="javascript" type="text/javascript">
function SetButtonStatus(sender, target) 
{
  // use document.getElementById("searchinput") instead of searchinput or in your case can use sender 
  document.getElementById(target).disabled = document.getElementById("searchinput").value.length < 4;
}
</script>
2
Andrew D. 29 wrzesień 2011, 09:06

Dlaczego po prostu nie użyjesz jQuery, obsługuje wszystkie przeglądarki wewnętrznie i nie musisz się o nich martwić. Zrób to:

<input name="searchinput" type="text" value="" id="searchinput"/>
<input type="button" value="button" disabled="true" id="buttonSearch"/>

<script type="text/javascript" src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script> 

<script type="text/javascript">

  $(function(){
   $('#searchinput').keydown(function(e){

    var lenght = 3;

    if(e.keyCode ==8)
    {
      lenght = 5;
    }

     if (searchinput.value.length < lenght) 
     {
      $('#buttonSearch').attr("disabled", true);
     }
     else
     {
      $('#buttonSearch').removeAttr('disabled');
     }

    });

  });
</script>
-1
Alexander Beninski 29 wrzesień 2011, 09:34