Mam div, który wygląda

<div class="draggable resizable abc table shadow"></div>

Kasy nie są w żadnej kolejności. Jeśli to zrobię $('div').attr('class'), dostaję listę wszystkich zajęć dla tego div. Chcę tylko uzyskać zajęcia, które nie są resizable, draggable lub table. W tym przypadku chcę abc shadow. Jak mam to zrobic.

5
Pinkie 18 październik 2011, 23:20

8 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź
var all = "draggable resizable abc table shadow";
var some = all.replace(/(?:^|\s)(resizable|draggable|table)(?=\s|$)/g, '');

console.log(some);
// " abc shadow"

console.log(some.replace(/^\s+|\s+$/g,''));
// "abc shadow"

console.log(some.split(/\s+/));
// ["", "abc", "shadow"]

Należy pamiętać, że nie potrzebujesz drugiego replace (Nie musisz usuwać wiodącego i końcowego białego znaku), jeśli chcesz, jest ciąg odpowiedni dla ustawiania className do.

Ale wtedy, jeśli próbujesz wyjść z zestawu znanych klas z elementu, znacznie lepiej po prostu:

$(...).removeClass("draggable resizable table");

Alternatywa (bez konieczności regexa):

var ignore = {resizable:1, draggable:1, table:1};
var all = "draggable resizable abc table shadow".split(' ');
for (var subset=[],i=all.length;i--;) if (!ignore[all[i]]) subset.push(all[i]);

console.log(subset);
// ["shadow","abc"]

console.log(subset.join(' '));
// "shadow abc"
4
Phrogz 18 październik 2011, 19:35

Wtyczka:

(function($) {
  $.fn.getClasses = function(exclude) {
    var remove = {};

    for(var i = exclude.length; i--;) {
      remove[exclude[i]] = true;
    }

    return $.map(this.attr('class').split(/\s+/g), function(cls) {
      return remove[cls] ? null : cls;
    });
  };
}(jQuery));

Stosowanie:

var classes = $('div').getClasses(['resizable', 'draggable', 'table']);
4
Josh Stodola 18 październik 2011, 19:44

@Phrogz Odpowiedź jest dobra. Najwyraźniej jest regexem Wiz. Ponieważ nie wiem, że tak dobrze, oto moje podejście:

var aryClasses = $("div").attr("class").split(" ");
var aryDesiredClasses = new Array();

for(var i = 0; i < aryClasses.length; i++) {
  if(aryClasses[i] != "table" 
           && aryClasses[i] != "resizable" 
           && aryClasses[i] != "draggable")
    aryDesiredClasses.push(aryClasses[i]);
}

alert(aryDesiredClasses.join(" "));

Oto Pracownikowa skrzypce zilustrowane.

1
James Hill 18 październik 2011, 19:39
    function getDesiredClass( removedClassArr ){
      var classArray = $("selector").attr('class').split(" ");
      var desiredClassArray = [];
      for(var i = 0; i < classArray.length; i++ ){
        if ( !isUnDesiredClass(removedClassArr, classArray[i]) ){
         desiredClassArray .push( classArray[i] );
        }
      }
      return desiredClassArray;
    }
    function isUnDesiredClass( removedClassArr , cls){
     for(var i = 0; i < removedClassArr.length; i++ ){
      if( removedClassArr[i] == cls ){
        return true;
      }
    }
   return false;
  }
1
Anoop 18 październik 2011, 19:43

Możesz sprawdzić poszczególne klasy za pomocą .hasClass.

$("div").hasClass("class");
0
Alex Turpin 18 październik 2011, 19:21

Odpowiedziało tutaj. Uzyskaj listę klas dla elementu z jQuery.

Możesz to rozszerzyć, aby uzyskać ciągi w tablicy, która nie jest "rezygnacyjna, draggable lub tabeli"

0
Community 23 maj 2017, 12:27
var classes = $('div').not('.resizable, .draggable, .table').attr('class').split(' ');
0
ingo 18 październik 2011, 19:42

Spójrz na to JSFiddle, mam coś, co chciałeś.

Spójrz również na jQuery: nie selektory

0
Dave Mackintosh 18 październik 2011, 19:46