Ze względu na to link Zmieniłem to do tego:

 <html>
   <head>
  <script>

  var toggleimage=new Array("p1.gif","p.gif")

  //do not edit the variables below
  var image_1=new Image()
  var image_2=new Image()
  image_1.src=toggleimage[0]
  image_2.src=toggleimage[1]
  var i_image=0

  function testloading() {
    isloaded=true
  }

  function toggle() {
    if (isloaded) {
      document.togglepicture.src=toggleimage[i_image]
    }
    i_image++
    if (i_image>1) {i_image=0}
  }
  onload=testloading
  </script>

    <title>
  </title>
    <meta content="">
    <style></style>
   </head>
   <body>
  <a href="javascript:toggle()"><img name="togglepicture" src="p1.gif" border="0"></a>

  </body>
  </html>

Kiedy klikam obraz P, pokazuje mi P1 i odwrotnie teraz mam problem z obrazem:

 <a href="javascript:toggle()"><img name="togglepicture" src="p1.gif" border="0"></a>

I otrzyma tu nazwę:

document.togglepicture.src=toggleimage[i_image]

Chcę mieć wiele obrazów, więc myślałem, że muszę zmienić obraz przełączania do zmiennej na przykład:

function toggle(a) {
  if (isloaded) {
    document.a.src=toggleimage[i_image]
  }
  i_image++
  if (i_image>1) {i_image=0}
}

I na wejście Forexample zostanie przełącznik ("Nameofimage") i w HREF będzie to coś takiego

 <a href="javascript:toggle('pic1')">

Nie udało mi się udane. Jak mogę użyć tej funkcji, gdy mam więcej niż zdjęcie, aby kliknąć?

3
Nickool 31 październik 2011, 10:44

4 odpowiedzi

Wykonałem tutaj wizytówkę modułową, widoczną: http://jsfiddle.net/regisc/n7bz/2/ .

Próbka użycia:

<img id="image1" src="http://dummyimage.com/50/f00/fff&text=a" 
   onclick='toogle(this, ["http://dummyimage.com/50/ab0/fff&text=b",
   "http://dummyimage.com/50/ab0/fff&text=c"]);' />
1
user180100user180100 31 październik 2011, 07:13

Coś w rodzaju następującego powinno działać na dowolną liczbę dostarczonych obrazów ToggleImage jest przyległą tablicą.

var toggleimage = ["p1.gif","p.gif"];


var toggle = (function() {

  var count = 0;
  var len = toggleimage.length;
  var el = document.getElementsByName('togglepicture')[0]

  return function() {

   if (isloaded) {
    el.src = toggleimage[count++ % len];
   }
  };
}());
0
RobG 31 październik 2011, 07:00

Nie jestem całkowicie pewien, że mam twoje pytanie. Czy ty pytasz:

 • Jak edytować funkcję, aby umożliwić przełączenie między więcej niż tylko dwoma obrazami lub
 • Jak edytować funkcję, aby obsługiwać więcej niż jeden zestaw obrazów przełączanych?

Przełączanie między więcej niż tylko dwoma obrazami

var toggleimage=new Array("p1.gif","p.gif","p2.gif","p3.gif","p4.gif")
var totalImages=4;

function toggle() {
    if (isloaded) {
      document.togglepicture.src=toggleimage[i_image]
    }
    i_image++
    if (i_image>totalImages) {i_image=0}
  }

Jak edytować funkcję do obsługi więcej niż jednego zestawu obrazów przełączników?

Zadzwoń do funkcji JS w ten sposób

<a href="javascript:toggle(this)">

I w swojej funkcji JS,

var id = div.id;

Użyj tego w if-else, aby określić, która kontrola nazywana funkcją i odpowiednio, którą macierzystych obrazów.

function toggle(div) 
{  
  var id = div.id;
  if (isloaded) 
  {
    if (id == 'myFirstToggleImageControl')
    {
      document.togglepicture.src=toggleimage[i_image];
    }
    else if (id == 'mySecondToggleImageControl')
    {
      document.togglepicture.src=toggleimageSource2[i_image];
    } 

  }
  i_image++
  if (i_image>1) {i_image=0}
}

Uwaga: Będziesz chciał użyć niezależnego licznika dla drugiej kontroli. Więc prawdopodobnie i_image1 i i_image2

0
xbonez 31 październik 2011, 07:03
<html>
<head>
<script>
 // images list (properties name must by equal to id of IMAGE html element)
 var imageList={
  image1: {
   currentIndex:0,
   images:["p1.gif","p.gif"]
  }
 };
 // preloading images using closure (additionaly replace image URL's with image objects)
 (function() {
  for(var p in imageList)if(imageList.hasOwnProperty(p)) {
   for(var i=0;i<imageList[p].images.length;i++) {
    var img=new Image(),src=imageList[p].images[i];
    (imageList[p].images[i]=img).src=src;
   }
  }
 })();

 function toogleImage() {
  var info=imageList[this.id];
  info.currentIndex++;
  if(info.currentIndex===info.images.length)info.currentIndex=0;
  this.src=info.images[info.currentIndex].src;
 }

 // setting start images
 window.onload=function() {
  for(var p in imageList)if(imageList.hasOwnProperty(p)) {
   //try{ 
    document.getElementById(p).src=imageList[p].images[0].src;
   //}
   //catch(ex){}
  }
 }
</script>
</head>
<body>
 <img id="image1" onclick="toogleImage.call(this);"/>
</body>
</html>

http://jsfiddle.net/x4q2m/

0
Andrew D. 31 październik 2011, 07:33