Mam następujący kod, w zasadzie wykonuje dwie operacje. Pierwszy z przesłaniem moich danych formularza do arkusza kalkulacyjnego Google, a druga operacja składa moją drugą formę Teksty tekstowe Dane wartości do innej wartości textbox. Jak to zrobić?

<script type="text/javascript">

<!--
  function copy_data(val){
 var a = document.getElementById(val.id).value
 document.getElementById("copy_to").value=a
}
//-->
</SCRIPT>
<style type="text/css">
<!--
-->
</style>

</head>
<body >
<script type="text/javascript">var submitted=false;</script>      
 <iframe name="response_iframe" id="hidden_iframe" style="display:none;" onload="if(submitted){window.location='Thanks.asp';}"></iframe>      <form action="https://docs.google.com/spreadsheet/formResponse?formkey=dGtzZnBaYTh4Q1JfanlOUVZhZkVVUVE6MQ&ifq" method="post" target="response_iframe" id="commentForm" onSubmit="submitted=true;">

<!-- #include virtual="/sts/include/header.asp" -->
<!-- ABove this Header  YJC -->  
<table style="background-color: #FFC ;" width="950" align="center" border="0" summary="VanaBhojnaluBooking_Table">
<tr><td colspan="7"><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"><strong><span style="line-height:115%; font-family:'Arial Rounded MT Bold','sans-serif'; font-size:16.0pt; color:#76923C; ">Karthika Masa Vanabhojanalu &ndash; Participation Booking</span></strong></p>
<p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"><strong><em><span style="line-height:115%; font-size:20.0pt; color:#7030A0; ">13<sup>th</sup> Nov 2011 - @ West Coast Park - Singapore</span></em></strong></p>
 <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;"><strong><span style="color:#7030A0; ">Reserve your participation and avail </span><span style="color:red; "> <a target="_blank" href="/STS/programs/VB_2011_info.asp"> DISCOUNT </a></span><span style="color:#7030A0; "> on the ticket</span></strong></p></td> </tr>
  <tr>
  <th width="37" scope="col">&nbsp;</th>
  <th width="109" rowspan="5" valign="top" class="YJCRED" scope="col"><div align="left"><font size="2"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;* Required</font></div></th>
  <td width="68" scope="col"><div align="right"><font size="2.5px">Name</font><span class="yj"><span class="yjcred">*</span></span></div></td>
  <th colspan="3" scope="col"><label for="Name"></label>
   <div align="left">
    <input name="entry.0.single" class="required" style="width:487px; height:25px; vertical-align:middle;" type="text" id="entry_0" title="Enter your name" >
   </div></th>
  <th width="223" scope="col">&nbsp;</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><div align="right"><font size="2.5px">Phone</font><span class="yj"><span class="yjcred">*</span></span></div></td>
  <td width="107"><input name="entry.1.single" class="required" title="Handphone Number with out +65" maxlength="8" style="width:100px;height:25px;" type="text" onkeyup="copy_data(this)" onKeyPress="return numbersonly(this, event)" id="entry_1" ></td>
  <td width="170"><div align="right"><font size="2.5px">Email</font><span class="yj"><span class="yjcred1">*</span></span></div></td>
  <td width="206"><input name="entry.2.single" type="text" style="width:190px;height:25px;" id="required" title="Enter your email address" class="required email" ></td>
 </tr>


 <tr>
  <td>&nbsp;</td>
  <td><div align="right"><font size="2.5px">Home Phone</font></div></td>
  <td width="107"><input name="entry.1.single" title="Handphone Number with out +65" maxlength="8" style="width:100px;height:25px;" type="text" onKeyPress="return numbersonly(this, event)" id="entry_100" ></td>

 </tr>


 <tr>
  <td align="center" colspan="7"><p>&nbsp;
   </p>
   <p>
    <input type="submit" name="submit" onMouseOver="Window.status='You can not see anything';return true" onMouseOut="window.status='Press SUBMIT only after proper inforatmion entering then you are Done'" onClick="jQuery.Watermark.HideAll();"  value="Submit">
  </p>
  <p>&nbsp;</p></td>
 </tr>
 <p>&nbsp;</p>
 <tr>
  <td colspan="25"></td>
 </tr>
</table>

</form>
<form method="Link" Action="Sankranthi_Reserv2.asp">
<input disabled  name="copy of hp" maxlength="8" style="width:100px;height:25px;" type="text" id="copy_to" >

</form>


<p><!-- #include virtual="/sts/include/footer.asp" -->

 <input type="hidden" name="pageNumber" value="0">
 <input type="hidden" name="backupCache" value="">
<script type="text/javascript">

   (function() {
var divs = document.getElementById('ss-form').
getElementsByTagName('div');
var numDivs = divs.length;
for (var j = 0; j < numDivs; j++) {
if (divs[j].className == 'errorbox-bad') {
divs[j].lastChild.firstChild.lastChild.focus();
return;
}
}
for (var i = 0; i < numDivs; i++) {
var div = divs[i];
if (div.className == 'ss-form-entry' &&
div.firstChild &&
div.firstChild.className == 'ss-q-title') {
div.lastChild.focus();
return;
}
}

Jak widać z góry, jest to pierwsza strona i na drugiej stronie, na której odnoszę się do sankranthi_reserv2.asp w drugiej formie. Chcę przekazać tam wartość textbox, więc problem jest pierwszym formularzem przesyłającym do Dokumentów Google i przechowywanie danych, ale druga forma musi przekazać numer Tekstyfikatu THE NUMBETPAGE do wartości Textbox, ale tylko jest tylko jeden przycisk przesyłania.

12
JackyBoi 19 grudzień 2011, 19:10

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Do przesyłania dwóch formularzy będziesz musiał użyć AJAX. Jak po użyciu Form.Submit () strona załaduje adres URL działania dla tej formy. Więc będziesz musiał to zrobić asynchronicznie.

Możesz więc wysłać zarówno żądanie asynchronicznie, albo wysłać jedną żądanie asynchronicznie, a po jego sukcesie złożyć drugą formę.

function submitTwoForms() {
var dataObject = {"form1 Data with name as key and value "};
  $.ajax({
   url: "test.html",
   data : dataObject,
   type : "GET",
   success: function(){
    $("#form2").submit();  //assuming id of second form is form2
   }
  });
  return false;  //to prevent submit
}

Możesz wiązać się z funkcją submitTwoForms() na tym przycisku przesyłania. Za pomocą

$('#form1').submit(function() {
  submitTwoForms();
  return false;
});

Ale jeśli nie chcesz tego robić tego wszystkiego, możesz użyć jQuery Form Plugin Aby przesłać formularz za pomocą AJAX.

9
Pradeep 19 grudzień 2011, 15:46

Coś takiego zadziałałoby:

$('#form1_submit_button').click(function(){
  $('form').each(function(){
    $(this).submit();
  });
});

Alternatywny:

$('#form1_submit_button').click(function(){
  $('#form1 #form2 #form3').submit();
});
10
Gustav 19 grudzień 2011, 15:57

Najprostszy sposób, jaki znalazłem, to coś takiego

<form method='post' action='whatever?whatever1=blah&whatever2=blah'>
<?php
header ("Location: http://example.com/whatever.html");
?>

Spowoduje to działanie formularza (bez wyświetlania go w przeglądarce), a następnie przekierować na stronę nagłówka.

-3
Degar007 16 czerwiec 2014, 17:43