Mam formularz z wieloma dziedzinami i dałem każde pojedyncze wejście, wybierz i przycisk Numer Tabindex. To działa, ale chciałbym to zrobić programowo.

Domyślne zamówienie Tabindex nie jest poprawne, ponieważ mam układ dwustronny z grupami w każdej kolumnie. Chcę iść do góry według grupy. Jak mogę napisać funkcję ciała Na przykład, dla Div Chcę być w kierunku pierwszej kolejności, wszystkie wprowadzane znaczniki przycisków mogłyby mieć tabindex=1, a wszystkie wprowadzenie, wybierz i znaczniki przycisków w drugim div mógł mieć {{X1} }, i tak dalej.

Dzięki!

Oto uproszczony przykład

<style>
 .a { display: inline-block;
    width:200px;
    border: 1px solid black;
 }
</style>


<div class="a">
  <div id="Div01" title="these inputs should have tabindex=1">
    <p>Div 01</p>
    <input id="Div01Field1" type="text" value="Me first"/>
    <input id="Div01Field3" type="text" value="Me second"/>
    <input id="Div01Field2" type="text" value="Me third"/>
    <hr>
  </div>
  <div id="Div03" title="these inputs should have tabindex=3">
    <p>Div 03</p>
    <input id="Div03Field1" type="text" value="Me seventh"/>
    <input id="Div03Field2" type="text" value="Me eighth"/>
    <input id="Div03Field3" type="text" value="Me ninth"/>
    <hr>
  </div>
  <div id="Div05" title="these inputs should have tabindex=5">
    <p>Div 05</p>
    <input id="Div05Field1" type="text" value="Me thirteenth"/>
    <input id="Div05Field2" type="text" value="Me fourteenth"/>
    <input id="Div05Field3" type="text" value="Me fifteenth"/>
  </div>
</div>
<div class="a">
  <div id="Div02" title="these inputs should have tabindex=2">
    <p>Div 02</p>
    <input id="Div02Field1" type="text" value="Me fourth"/>
    <input id="Div02Field2" type="text" value="Me fifth"/>
    <input id="Div02Field3" type="text" value="Me sixth"/>
    <hr>
  </div>
  <div id="Div04" title="these inputs should have tabindex=4">
    <p>Div 04</p>
    <input id="Div04Field1" type="text" value="Me tenth"/>
    <input id="Div04Field2" type="text" value="Me eleventh"/>
    <input id="Div04Field3" type="text" value="Me twelfth"/>
    <hr>
  </div>
  <div id="Div06" title="these inputs should have tabindex=6">
    <p>Div 06</p>
    <input id="Div06Field1" type="text" value="Me sixteenth"/>
    <input id="Div06Field2" type="text" value="Me seventeenth"/>
    <input id="Div06Field3" type="text" value="Me eighteenth"/>
  </div>
</div>
7
Mike 27 listopad 2011, 04:42

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Bardziej elastyczna wersja kodu Mike'a, która ustawia Tabindex do numeru używanego w identyfikatorze DIV. Nie wymaga to również modyfikacji po zmianie struktury strony.

Dowolny div bez identyfikatora ani z identyfikatorem, który nie pasuje do wzoru numeru prefiksu, jest ignorowany.

<script> "use strict"; // place after </body> tag
 (function TabNumbers (pfx) {
  /* For all divs in the document with an id pfx followed by a number,
    set the tabIndex of all immediate children with tags of INPUT,
    SELECT, or BUTTON to the numeric value */
  pfx = new RegExp ('^' + pfx + '(\\d+)$'); 
  for (var divs = document.getElementsByTagName ('div'), 
       el, m, i = divs.length; i--;) { // traverse all divs 
   if ((m = divs[i].id.match (pfx))) { // for those with id Div#
    for (el = divs[i].firstChild; el; 
       el = el.nextSibling) { // Traverse their child nodes
     if (el.tagName === 'INPUT' || el.tagName === 'SELECT' || 
       el.tagName === 'BUTTON') {
       el.tabIndex = +m[1];
     }     
    }
   }
  }
 }) ('Div'); 
</script>

Po niektórych dyskusji specyfikacja została zmodyfikowana, a akceptowano następujący kod:

<script> "use strict"; // place after </body> tag
 (function TabNumbers () {
  var itags = ["INPUT", "SELECT", "BUTTON"]
   , tags
   , tag
   , el 
   , t
   , a
   ;

  while (itags.length) {
   for (tags = document.getElementsByTagName (itags.pop ()), t = tags.length; t--;) {
    el = tag = tags[t];
    while ((el = el.parentNode) && el.tagName) {
     if (el.getAttribute && (a = el.getAttribute ('data-tindex'))) { 
      tag.tabIndex = a;
      break;
     }
    }
   }   
  }
 }) ();  
</script>

Testowany na Chrome.

6
HBP 4 grudzień 2011, 07:55

Jeśli pojemniki Div01 itp. Mogą mieć sortowalne identyfikatory, takie jak w swoim przykładzie, możesz to zrobić

roztwór jQuery

var groups = $('div[id^="Div"]').sort(function(a,b){
  return (a.id > b.id) ? 1 : -1;
});

groups.find(':input').each(function(idx){
  $(this).prop('tabindex', idx+1);
});

demo w http://jsfiddle.net/gaby/sneks/< A>


Alternatywnie ( i prawdopodobnie bardziej poprawnie ) Możesz po prostu zmienić swoje divy, aby były prawidłowo posortowane w źródle i nadal pokazują w lewo / właściwe grupy, gdy są renderowane ( Używanie float:left na wewnętrznych divs ) i nie użyj żadnych skryptów.

demo w http://jsfiddle.net/gaby/sneks/ 1 /


Vanilla JavaScript Solution (po dodaniu klasy group do elementów Div##

var gnodes = document.getElementsByClassName('group'); // find elements with group class - non-sortable
var groups = []; // create empty array to hold groups - sortable
for (var i = 0, l = gnodes.length; i<l; i++){ // place elements in array so we can sort it
  groups.push( gnodes[i] );
}
groups.sort(function(a,b){ // sort the array based on id
  return (a.id > b.id) ? 1 : -1;
});

var counter = 1; // incremental number to define the tabindex
for (var i = 0, l = groups.length; i<l; i++){
  var group = groups[i],
    elements = group.getElementsByClassName('input'); // find all input elements of this group (must add class to all of them)
  for (var e = 0, len = elements.length; e < len; e++){
    elements[e].setAttribute('tabindex',counter++); // set tabindex
  }
}

demo w http://jsfiddle.net/gaby/sneks/ 3 /

3
Gabriele Petrioli 30 listopad 2011, 09:43

Zakładając, że używasz prototypu (prawdopodobnie nie jesteś), wyglądałoby to:

Event.observe(window, 'dom:load', function() {
  var inputs = [$$('#div1 input, #div1 a'), $$('#div2 input')];

  var i = 0;
  inputs.each(function(inputList) {
    inputList.each(function(input) {
      i++;
      input.tabIndex = i;
    });
  });
});

Uwaga: nieświadomie

0
Tom van der Woerdt 27 listopad 2011, 00:58
<script type="text/javascript">
 function TabNumbers() { 
   var t = document.getElementById('Div01').childNodes;
   for (i = 0; i < t.length; i++) { 
     if (t[i].tagName == 'INPUT' || t[i].tagName == 'SELECT' || t[i].tagName == 'BUTTON') {
       t[i].tabIndex = 1;
     }
   }
   var t = document.getElementById('Div02').childNodes;
   for (i = 0; i < t.length; i++) { 
     if (t[i].tagName == 'INPUT' || t[i].tagName == 'SELECT' || t[i].tagName == 'BUTTON') {
       t[i].tabIndex = 2;
     }
   }
   var t = document.getElementById('Div03').childNodes;
   for (i = 0; i < t.length; i++) { 
     if (t[i].tagName == 'INPUT' || t[i].tagName == 'SELECT' || t[i].tagName == 'BUTTON') {
       t[i].tabIndex = 3;
     }
   }
   var t = document.getElementById('Div04').childNodes;
   for (i = 0; i < t.length; i++) { 
     if (t[i].tagName == 'INPUT' || t[i].tagName == 'SELECT' || t[i].tagName == 'BUTTON') {
       t[i].tabIndex = 4;
     }
   }
   var t = document.getElementById('Div05').childNodes;
   for (i = 0; i < t.length; i++) { 
     if (t[i].tagName == 'INPUT' || t[i].tagName == 'SELECT' || t[i].tagName == 'BUTTON') {
       t[i].tabIndex = 5;
     }
   }
   var t = document.getElementById('Div06').childNodes;
   for (i = 0; i < t.length; i++) { 
     if (t[i].tagName == 'INPUT' || t[i].tagName == 'SELECT' || t[i].tagName == 'BUTTON') {
       t[i].tabIndex = 6;
     }
   }
 }
</script>
0
BoltClock 30 listopad 2011, 03:12