Stosuję różne kolory tekstowe na TD, ale gdy stosuję kolor na ostatnim TD zmienia kolor wszystkich powyżej TD. E.G W poniższym kodem ostatni jest czerwony, po wykonaniu tej linii zmienia kolor powyżej TD do Red. Jak powinienem pokonać ten problem. // html.

'<table class="ui-widget" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="2">'+
    '<thead class="ui-widget-header" id="orderListHead">'+
      '<tr>'+
        '<th><strong> Order# </strong></th>'+
        '<th><strong> Exchange </strong></th>'+  
      '</tr>'+
    '</thead>'+
    '<tbody id="orderListBody">'+        
    '</tbody>'+
   '</table>'+

 if(orderList== "Buy"){           
  $("#orderListBody",this.orderListTable)
     .append('<tr><td>'+orderList.ORDER_NUMBER+'</td><td>'+orderList.SHORT_NAME+'</td></tr>')
     .css("color","green");
 }
 if(orderList == "Sell"){          
  $("#orderListBody",this.orderListTable)
     .append('<tr><td>'+orderList.ORDER_NUMBER+'</td><td>'+orderList.SHORT_NAME+'</td></tr>')
     .css("color","red");
 }
0
JN_newbie 15 listopad 2011, 11:13

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Stosujesz CSS do stołu, a nie do konkretnego wiersza i naprawdę nie powinieneś mieć takiego duplikatu kodu.

Zmień kod na ten:

var newColor;
if (orderList == "Buy") {
  newColor = "green";
} else {
  newColor = "red";
}

$('<tr><td>'+orderList.ORDER_NUMBER+'</td><td>'+orderList.SHORT_NAME+'</td></tr>').css("color", newColor).appendTo($("#orderListBody",this.orderListTable));

To nie tylko usuwa powtarzający się kod, ale stosuje CSS tylko do nowego wiersza, a nie do selektora tabeli.

1
jfriend00 15 listopad 2011, 07:23

/ *

Nie jestem dużo jasny ze swoim pytaniem .. Myślę, że poniższy kod rozwiązuje twój problem ..

* /

if(orderList== "Buy"){            
          $("#orderListBody",this.orderListTable).append('<tr><td>'+orderList.ORDER_NUMBER+'</td><td style="color:green">'+orderList.SHORT_NAME+'</td></tr>');
        }
        if(orderList == "Sell"){          
          $("#orderListBody",this.orderListTable).append('<tr><td>'+orderList.ORDER_NUMBER+'</td><td style="color:red">'+orderList.SHORT_NAME+'</td></tr>');
      }
0
Akhil Thayyil 15 listopad 2011, 07:21

Przepisz swój kod z nieco większą elastycznością:

$("$orderListBody, this.orderListTable)
   .append("<tr class='" orderList + "'><td class='" + orderList + "'>"
       +orderList.ORDER_NUMBER+ "</td><td class='" + orderList + "'>"
       +orderList.SHORT_ORDER + "</td></tr>");

Następnie w CSS możesz zrobić, co chcesz na przykład:

tr.Buy { background-color: yellow; }
tr.Sell { background-color: red; }

td.Buy { 
  color: green;
} 

td.Sell {
  color: red;
}
0
Ahmed Masud 15 listopad 2011, 07:25