Stworzyłem funkcję w jQuery, która pozwala mi utworzyć Lightbox jako następujący:

var lightbox = create_lightbox(params);

Chciałbym rozwinąć tę funkcję, więc mogę dodać niestandardowe CSS do niego i sprawi, że wygląda jak poczucie w każdej danej okolicznościach. Wolałbym, aby móc robić folowate:

  lightbox.css = {
  "background-color" : "red",
  etc...

}

Jaki byłby najlepszy sposób na to, a jak ja iterserate nad elementami CSS w mojej funkcji?

Tyvm.

0
vincent 11 grudzień 2011, 23:43

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Utwórz swoją funkcję, aby wykonać obiekt ze wszystkimi wartościami, które chcesz dodać do właściwości CSS Lightboxu, a następnie dodaj domyślne domyślne z rozciągnięciem JQuery.

function create_lightbox(params, css){
  css = $.extend({ "background-color": "default val"}, css);

  lightbox.css = css;
}

Jeśli naprawdę chcesz pętlować się nad wszystkimi właściwościami w CSS, można użyć a w pętli

function create_lightbox (params, css) {
  css = $.extend({ "background-color": "default val"}, css);

  for (cssKey in css)
   lightbox.css[cssKey] = css[cssKey];
}
1
Adam Rackis 11 grudzień 2011, 19:51

Wystarczy użyć CSS jako CSS, należy użyć: w