Czy Python ma wbudowaną funkcję, która konwertuje matrycę w wiersz Echelon Form (znany również jako górny trójkątny)?

31
user968102 5 październik 2011, 20:00

5 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Jeśli możesz użyć sympy, Matrix.rref() może to zrobić:

In [8]: sympy.Matrix(np.random.random((4,4))).rref()
Out[8]: 
([1, 1.42711055402454e-17, 0, -1.38777878078145e-17]
[0,         1.0, 0, 2.22044604925031e-16]
[0, -2.3388341405089e-16, 1, -2.22044604925031e-16]
[0, 3.65674099486992e-17, 0,          1.0],
 [0, 1, 2, 3])
38
NPE 5 październik 2011, 16:18

Zobacz http://mail.scipy.org/piperMail/numpy- Dyskusja / 2008 - listopad / 038705.html

Zasadniczo: nie rób tego.

Algorytm RREF wytwarza zbyt wiele niedokładności przy wdrożeniu na komputerze. Więc chcesz rozwiązać problem w inny sposób lub sugerować symboliczne symboliczne, podobnie jak @aix.

5
Winston Ewert 5 październik 2011, 17:31

Tak. W scipy.linalg

Istnieją inne czynniki, takie jak qr, rq, svd i więcej, jeśli jesteś zainteresowany.

Dokumentacja.

4
Steve Tjoa 5 październik 2011, 18:43

Zgadzam się z komentarzem @mile do @Winstonewert Odpowiedź nie ma powodu, dla którego komputer nie mógł wykonać RREF z danej precyzji .

Realizacja RREF nie powinna być bardzo skomplikowana, a Matlab jakoś udało się mieć tę funkcję, więc Numpy też powinno mieć.

Zrobiłem bardzo prostą i prostą realizację, która jest bardzo nieefektywna. Ale dla prostych matryc działa całkiem dobrze:

def rref(mat,precision=0,GJ=False):
  m,n = mat.shape
  p,t = precision, 1e-1**precision
  A = around(mat.astype(float).copy(),decimals=p )
  if GJ:
    A = hstack((A,identity(n)))
  pcol = -1 #pivot colum
  for i in xrange(m):
    pcol += 1
    if pcol >= n : break
    #pivot index
    pid = argmax( abs(A[i:,pcol]) )
    #Row exchange
    A[i,:],A[pid+i,:] = A[pid+i,:].copy(),A[i,:].copy()
    #pivot with given precision
    while pcol < n and abs(A[i,pcol]) < t:
      #pivot index
      pid = argmax( abs(A[i:,pcol]) )
      #Row exchange
      A[i,:],A[pid+i,:] = A[pid+i,:].copy(),A[i,:].copy()
      pcol += 1
    if pcol >= n : break
    pivot = float(A[i,pcol])
    for j in xrange(m):
      if j == i: continue
      mul = float(A[j,pcol])/pivot
      A[j,:] = around(A[j,:] - A[i,:]*mul,decimals=p)
    A[i,:] /= pivot
    A[i,:] = around(A[i,:],decimals=p)

  if GJ:
    return A[:,:n].copy(),A[:,n:].copy()
  else:
    return A  

Tutaj kilka prostych testów

print "/*--------------------------------------/"
print "/       Simple TEST        /"
print "/--------------------------------------*/"
A = array([[1,2,3],[4,5,6],[-7,8,9]])
print "A:\n",R
R = rref(A,precision=6)
print "R:\n",R
print
print "With GJ "
R,E =  rref(A,precision=6,GJ=True)
print "R:\n",R
print "E:\n",E
print "AdotE:\n",around( dot(A,E),decimals=0)

/*--------------------------------------/
/       Simple TEST        /
/--------------------------------------*/
A:
[[ 1. 0. 1.]
 [-0. 1. 1.]
 [ 0. 0. 0.]
 [ 0. 0. 0.]]
R:
[[ 1. 0. 0.]
 [ 0. 1. 0.]
 [ 0. 0. 1.]]

With GJ 
R:
[[ 1. 0. 0.]
 [ 0. 1. 0.]
 [ 0. 0. 1.]]
E:
[[-0.071428 0.142857 -0.071429]
 [-1.857142 0.714285 0.142857]
 [ 1.595237 -0.523809 -0.071428]]
AdotE:
[[ 1. 0. 0.]
 [ 0. 1. 0.]
 [-0. 0. 1.]]

print "/*--------------------------------------/"
print "/    Not Invertable TEST      /"
print "/--------------------------------------*/"
A = array([
  [2,2,4, 4],
  [3,1,6, 2],
  [5,3,10,6]])
print "A:\n",A
R = rref(A,precision=2)
print "R:\n",R
print
print "A^{T}:\n",A.T
R = rref(A.T,precision=10)
print "R:\n",R
/*--------------------------------------/
/    Not Invertable TEST      /
/--------------------------------------*/
A:
[[ 2 2 4 4]
 [ 3 1 6 2]
 [ 5 3 10 6]]
R:
[[ 1. 0. 2. 0.]
 [-0. 1. -0. 2.]
 [ 0. 0. 0. 0.]]

A^{T}:
[[ 2 3 5]
 [ 2 1 3]
 [ 4 6 10]
 [ 4 2 6]]
R:
[[ 1. 0. 1.]
 [-0. 1. 1.]
 [ 0. 0. 0.]
 [ 0. 0. 0.]]
4
rth 28 wrzesień 2019, 03:44

Możesz go zdefiniować:

def rref(matrix):
  A = np.array(matrix, dtype=np.float64)

  i = 0 # row
  j = 0 # column
  while True:
    # find next nonzero column
    while all(A.T[j] == 0.0):
      j += 1
      # if reached the end, break
      if j == len(A[0]) - 1 : break
    # if a_ij == 0 find first row i_>=i with a 
    # nonzero entry in column j and swap rows i and i_
    if A[i][j] == 0:
      i_ = i
      while A[i_][j] == 0:
        i_ += 1
        # if reached the end, break
        if i_ == len(A) - 1 : break
      A[[i, i_]] = A[[i_, i]]
    # divide ith row a_ij to make it a_ij == 1
    A[i] = A[i] / A[i][j]
    # eliminate all other entries in the jth column by subtracting
    # multiples of of the ith row from the others
    for i_ in range(len(A)):
      if i_ != i:
        A[i_] = A[i_] - A[i] * A[i_][j] / A[i][j]
    # if reached the end, break
    if (i == len(A) - 1) or (j == len(A[0]) - 1): break
    # otherwise, we continue
    i += 1
    j += 1

  return A
1
Peter Francis 21 styczeń 2020, 03:09