Czytam zawartość kolumn za pomocą

$("#myText").text($.trim($(this).closest('tr').next('tr').find('.mytext).text()));

Jednak jednak jest wiele nowych linii, tekst jest kopiowany, nie pokazuje linii jako nowa linia, ale raczej pokazuje go jako linia na textrea.

Jeśli mój tekst jest

Line 1

Line 2

Line 3 

Pojawia się jako

Line1Line2Line3
1
learning 3 październik 2011, 11:57

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Czy twój kod wygląda tak Line 1<br/>Line 2<br/>Line 3<br/>? Jeśli możesz sformatować HTML, spróbuj sformatować go w ten sposób:

Line 1<br/>
Line 2<br/>
Line 3<br/>

Jeśli nie możesz sformatować HTML, musisz użyć metody html, a jeśli #myText jest Textlai, należy użyć metody val, aby ustawić swoją wartość.

Jeśli nie możesz sformatować HTML, Twój kod powinien wyglądać tak, aby pracować:

$("#myText").val(
  $.trim(
    $(this).closest('tr').next('tr')
      .find('.mytext').html().replace('<br/>', '/r/n')
  )
);

Z zastąpą częścią nieco bogatszy do rozwiązania bardziej ogólnego przypadku.

0
Beniamin 24 październik 2011, 21:42

Prawdopodobnie tekst w komórce tabeli masz treści:

Line 1<br/>
Line 2<br/>
Line 3<br/>

Lub w oddzielnych divs lub NY Inne metody podziału go na oddzielnych liniach. Ale textarea nie obsługuje wszystkich znaczników HTML, wyświetla tylko zwykły tekst. I do oddzielania linii używa \n\r WHITTS oznacza nowy ruch i powrót do przewozu.

Spróbuj zastąpić <br /> do \n\r. Ale pomoże to tylko wtedy, gdy twoje linie w kolumnie podzielone przez <br />.

1
Samich 3 październik 2011, 08:03

Posługiwać się

$("#myText").html($.trim($(this).closest('tr').next('tr').find('.mytext').text()));

Użyłeś .Text, który rejestruje tylko to, co mówi: "Tekst". Musisz użyć .html, aby zachować formatowanie.

0
Mark Kramer 3 październik 2011, 08:13

Wygląda na to, że problem może pochodzić z funkcji przycinania. Przycinasz wszystkie newlines. Aby móc go przyciąć i mieć nowy linię na końcu, możesz ręcznie umieścić tam nową linię:

$("#myText").text($.trim($(this).closest('tr').next('tr').find('.mytext').text()) + "\r\n");

A po przejrzeniu tego przez kilka minut muszę się zgodzić, byłoby łatwiejsze do rozwiązania problemów z JSFiddle. To nie jest całkowicie jasne, co się dzieje. Musimy zrobić wiele założeń dotyczących korzystania z tego kodu. E.G., zakładamy to

Line 1
Line 2

Jest aktualne

Line 1<br>
Line 2<br>

Co powinno działać tak, jak się spodziewał.

0
uɥƃnɐʌuop 3 październik 2011, 12:22