Napisałem następujące GridView Kod w ASP.NET. Ustawiam AlternatingRow styl's BackColor do bisque. Pozostałe wiersze są ustawione na białe.

Ten kod istnieje w moim wydarzeniu grdRequests_RowDataBound:

if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
{
  e.Row.Attributes.Add("onclick", "ChangeRowColor(this)");
  e.Row.Attributes.Add("onmouseover", "this.style.cursor=\'pointer\'");
}

Powyższy kod JavaScript {{X0} jest następujący:

function ChangeRowColor(row) 
{
  if (previousRow == row) 
    return;     

  else if (previousRow != null)
    var color = row.style.backgroundColor;

  if (previousRow != null) {

    alert(color)

    if (color == "bisque") {
      previousRow.style.backgroundColor = "white";
    }
    else if (color == "white") {
      previousRow.style.backgroundColor = "bisque";
    }    
  }

  row.style.backgroundColor = "#ffffda";
  previousRow = row;  
}

Kiedy klikam wiersz, muszę zmienić kolor jak żółty. Po wybraniu innego wiersza muszę przełączyć kolor poprzedniego wiersza z powrotem do starego koloru, ale w moim kodzie nie działa. Jakieś sugestie?

1
hmk 19 październik 2011, 14:06

2 odpowiedzi

in ur function use the row object to get the rows to loop over them and return them to there default color

 function ChangeRowColor(row) 
   {  

     var rows = row.parentNode.getElementsByTagName('TR');
     //loop over all rows and set there colors to default
     for(var i =0;i<rows.length;i++)
      {
       rows[i].style.backgroundColor= 'White'; //if its your default color 
      }   
     //set the current row to be with the needed color
     row.style.backgroundColor = "YELLOW" //if this is the color needed onclick;
   }

Pozdrowienia

0
Marwan 19 październik 2011, 13:35

Możesz zadzwonić do funkcji JavaScript w zdarzeniu Gridview RowdatAbound.

 protected void GridView1_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e) 
     {  
       if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)  
         { 
        e.Row.Attributes.Add("onClick", "ChangeColor('" + "GridView1','" + (e.Row.RowIndex+1).ToString() + "')");
      }
    }
  function ChangeColor(GridViewId, SelectedRowId) {
    var GridViewControl = document.getElementById(GridViewId);
    if (GridViewControl != null) {
      var GridViewRows = GridViewControl.rows;
      if (GridViewRows != null)
      {
        var SelectedRow = GridViewRows[SelectedRowId];
        //Remove Selected Row color if any
        for (var i = 1; i < GridViewRows.length; i++) {
          var row = GridViewRows[i];
          if (row == SelectedRow) {
            //Apply Yellow color to selected Row
            row.style.backgroundColor = "#ffffda";
          }
          else {
            //Apply White color to rest of rows
            row.style.backgroundColor = "#ffffff";
          }
      }

      }
    }

  }
0
pravprab 8 lipiec 2016, 05:17