Używam jQuery ajax za pomocą cache: false. To dodaje '_': '[Timestamp]' w moim parametrach żądań.

Czy można zmienić nazwę zmiennej? Chcę zmienić _ do id.

Jeśli nie, ktoś wie, który funkcja jquery używa do utworzenia znacznika czasu?

0
Shylux 12 grudzień 2011, 13:17

3 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Nie jest możliwe bez zmiany kodu jQuery, ponieważ jest on trudny

var d = new Date();  
 .ajax ({
   url: url.php
   data: mydata + "&id=" + d.getTime();
  // rest of the ajax stuff
  )}

Przykład roboczy: http://jsfiddle.net/g78T4/

Twoje zdrowie!

4
themerlinproject 12 grudzień 2011, 09:27

Tak, możesz! Po prostu to robię.

$.ajax({
  url: 'http://www.url.com',
  dataType : 'jsonp',
  cache: false,
  data : { var : value},
  // Here the trick
  beforeSend : function(xhr,setting){
    var url = setting.url;
    url = url.replace("&_=","&newname=");
    setting.url = url;
  }
}).done(function(data){
  //Do something
});

Nieco późno, ale może kogoś pomaga.

3
calmeyda 5 grudzień 2012, 20:37

Funkcja jQuery używa do utworzenia znacznika czasu jest ( new Date() ).getTime()

2
devnull69 12 grudzień 2011, 09:32