Moja aplikacja Django wysyła sporo wiadomości e-mail i starałem się dokładnie testować. Jednak przez pierwsze kilka miesięcy chciałbym zalogować wszystkie wychodzące wiadomości e-mail, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie. Czy istnieje moduł Django, który pozwala mi to zrobić i sprawia, że wychodzące wiadomości e-mail widoczne przez panel administracyjny

Dzięki.

12
Mridang Agarwalla 26 wrzesień 2011, 12:11

4 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Napisałem niestandardowy backend e-mail, który rejestruje rzeczy do modelu.

Oto moje zaplecze:

from django.core.mail.backends.smtp import *
from django.db import transaction

from modules.common.models import *

class LoggingEmailBackend(EmailBackend):
  """
  A wrapper around the SMTP backend that logs all emails to the DB.
  """
  def send_messages(self, email_messages):
  """
  A helper method that does the actual logging
  """
  with transaction.commit_on_success():

    for email_message in email_messages:

      email_record = Email.objects.create(
        to='; '.join(email_message.recipients()),
        subject=email_message.subject, body=email_message.body,
      )

      try:
        return super(LoggingEmailBackend, self)._send(
          email_message
        )
      except:
        email_record.ok = False
        return False
      finally:
        email_record.ok = True
        return True

Oto model:

class Email(models.Model):
  """
  Model to store all the outgoing emails.
  """
  when = models.DateTimeField(
    null=False, auto_now_add=True
  )
  to = models.EmailField(
    null=False, blank=False,
  )
  subject = models.CharField(
     null=False, max_length=128,
  )
  body = models.TextField(
    null=False, max_length=1024,
  )
  ok = models.BooleanField(
    null=False, default=True,
  )

Oto mój model:

from django.contrib import admin

from modules.common.models import *

class EmailAdmin(admin.ModelAdmin):
  """
  Admin part for managing the the Email model
  """
  list_display = ['to', 'subject', 'ok',]
  list_filter = ['ok']
  readonly_fields = ['when', 'to', 'subject', 'body', 'ok']
  search_fields = ['subject', 'body', 'to']

  def has_delete_permission(self, request, obj=None):
    return False

  def has_add_permission(self, request):
    return False


admin.site.register(Email, EmailAdmin)
11
Mridang Agarwalla 26 wrzesień 2011, 10:30

Ponieważ OP zapytał o rejestrowanie, a nie o oszczędzaniu DB, oto oprogramowanie pośrednie, które to robi:

import django.core.mail.backends.smtp
import logging

logger = logging.getLogger(__name__) # or you could enter a specific logger name

class LoggingBackend(django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend):

 def send_messages(self, email_messages):
  try:
    for msg in email_messages:
      logger.info(u"Sending message '%s' to recipients: %s", msg.subject, msg.to)
  except:
    logger.exception("Problem logging recipients, ignoring")

  return super(LoggingBackend, self).send_messages(email_messages)

A następnie w swoich ustawieniach.py:

EMAIL_BACKEND = 'whereiputit.LoggingBackend'
4
Amichai Schreiber 7 czerwiec 2016, 15:08

Django oferuje niestandardowe backendy e-mail, Napisz jeden na własną rękę.

2
schneck 26 wrzesień 2011, 09:01

Nie wiem, czy istnieje moduł, który działa w ten sposób, ale pisanie niestandardowego jest kawałkiem ciasta. Wystarczy utworzyć oddzielny model i za każdym razem, gdy wysyłasz wiadomość e-mail, utwórz nową instancję (użyj metody niestandardowej wysyłania wiadomości e-mail). Następnie połączyć ten model za pomocą administratora i bingo ..

1
hymloth 26 wrzesień 2011, 08:24