Próbuję importować dane z Firestore do Bigquery i jestem w stanie prawidłowo przekształcić dane w schemat, ale mam tylko jeden problem [Użytkownicy kolekcji, mam jedno pole o nazwie jako znacznik czasu, a DataType jest również znacznikiem czasu] Nie mogę Konwertuj to pole do kolumny, określając ją w pliku schematu.But, gdy zmieniłem nazwę pola na Utime Dostaję do niego w bigquery ... Czy ktoś może przewodnik, mam już wielu zarejestrowanych użytkowników w kolekcji i szukam alternatywnego sposobu, w jaki nie będzie wymagane, aby zmodyfikować nazwę polową w Firestore. Zrzut ekranu mojego Firestore DB

0
Golden Streets 16 luty 2021, 15:54

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Timestamp to zarezerwowane słowo. Możesz uciec, otaczając go backticks. Pozwoli to wybrać kolumnę, która wykorzystuje zarezerwowane słowo dla nazwy lub alias kolumny z zarezerwowanym słowem.

0
Dana Holmes 19 luty 2021, 03:30