Mam plik JSON zawierający regiony NZ i miasta: {"Region": ["Region_name": "Northland", "miasta": [& ...

0
Hooman Bahreini 15 marzec 2021, 07:55

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Szukasz czegoś takiego

d = {
  "region": [
    {
      "region_name": "northland",
      "towns": [
        "whangarei",
        "paihia",
        "russel"
      ]
    },
    {
      "region_name": "auckland",
      "towns": [
        "auckland",
        "porirua"
      ]
    }
  ]
}

class Region:
  def __init__(self, region_name, towns):
    self.region_name = region_name
    self.towns = towns
    
d_deserialized = {"region":[]}
for each_region in d["region"]:
  d_deserialized["region"].append(Region(each_region["region_name"], each_region["towns"]))
  
print(d_deserialized)
{'region': [<__main__.Region object at 0x0000022344DB3DF0>, <__main__.Region object at 0x0000022344DB3D30>]}
1
Epsi95 15 marzec 2021, 05:03