Dostęp do bazy danych Microsoft Access przy użyciu ODBC. Zgodnie z tutorialem SQL W3schools, wieloznaczny ansi-92 dla "dowolnej postaci nie w nawiasach" powinno być ^. Jednak ich własne ...

2
AlainD 15 marzec 2021, 19:50

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Nie ma sposobu na zrobienie tego na bazach danych. SQL obsługuje składnię LIKE, która ma dokładnie dwa symbole wieloznaczne:

  • % Mecze zero lub więcej znaków.
  • _ odpowiada dokładnie jednemu znakowi.

Można również wrzucić postać \, aby uniknąć wieloznacznych wieloznacznych.

Ponadto SQL Server obsługuje klasy znaków, jak wyjaśniono w samouczku (który wydaje się być dokładny). Jedyną inną bazą danych, która przychodzi na myśl, że jest to Sybase (która ma tę samą bazę kodu). MS Access ma tylko bęczną wersję ze znakami specjalnymi. W tym względzie nigdy nie poparło standardów SQL.

Większość innych baz danych wdraża pełne wsparcie wyrażenia regularnego (YAY!), Ale ich składnia różni się w zależności od bazy danych. Nie ma takiej niezależnej bazy danych, aby robić to, co chcesz.

2
Gordon Linoff 15 marzec 2021, 16:56