Używam FireBase PHP SDK i próbując znaleźć sposób, aby użyć reguły ogniowej Z góry dziękuję.

Mam tablicę o nazwie "rozmowy", a pierwsze gniazdo jest identyfikatorem użytkownika, a następnie drugi poziom jest kluczem

conversations
-->user1
  -->key1
   -->userId
  -->key2
   -->userId
-->user2
  -->key1
   -->userId
  -->key2
   -->userId

Poniżej znajduje się zasada ognioodporna,

{
"rules": {
 ".read": "auth != null",
 ".write": "auth != null",
 "conversations": {
    ".indexOn": ["user/key/userId"]
    }  
 }
}

Na poziomie PHP próbuję odzyskać dane, ale nie powiodło się,

$reference = $database->getReference('conversations/'.$request['userId'].'/')
             ->orderByChild('userId')
             ->equalTo('ABCD')
             ->getValue();
0
Calvin Seng 21 listopad 2020, 11:18

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Indeksy muszą być zdefiniowane na poziomie JSON, gdzie działa zapytanie. Odkąd uruchomisz zapytanie na /conversations/$uid, w której trzeba zdefiniować indeks Rhe.

Więc:

{
 "rules": {
  ".read": "auth != null",
  ".write": "auth != null",
  "conversations": {
   "$uid": {
    ".indexOn": ["userId"]
   }  
  }  
 }
}

Zauważ, że zaktualizowałem również to, na którym indekuje, aby dopasować się do wartości, którą przechodzisz do orderByChild.

0
Frank van Puffelen 21 listopad 2020, 16:12