Mam nadzieję, że jest to prosty dla kogoś do odpowiedzi.

Jeśli mam przycisk, który pozwala użytkownikowi edytować coś na stronie, mogą kliknąć

<a href="#editpage" data-toggle="modal">Edit this page</a>

Następnie otwiera modalny na stronie z następującym div

<div id="editpage" class="modal" tabindex="-1" role="dialog">
    This is the content in my modal
</div>

Problem, który mam, jest to, że kiedy dodam runat = "serwer" do tagu DIV Modal, dzięki czemu mogę określić, czy użytkownik może nawet zobaczyć / sprawdzić źródło strony, jeśli nie są one Moderator, że modal nie pojawia się już po kliknięciu przycisku edycji.

Czy jest coś, co mogę zrobić, aby nadal kontrolować, jeśli modal jest renderowany z kodu-ty na podstawie logiki, a nadal ma edycję do funkcji Click Click Click nadal bez obracania go do sterowania serwera.

0
Stephen85 10 luty 2021, 09:29

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Znalazłem odpowiedź, która miała zawijać modalną div w innym znacznikowi Div lub zastępcze, a następnie kontrolować to z elementów sterujących bocznymi serwera. Oznaczało to, że Div Modal nie posiadał swojego identyfikatora zmodyfikowanego z powodu przypisania bocznego serwera i dlatego mogę teraz usunąć ten znacznik, jeśli użytkownik nie jest moderatorem.

<asp:Panel ID="editpage_panel" runat="server" Visible="false">
 -- modal here
</asp:Panel>
0
Stephen85 11 luty 2021, 00:11