Oddaj się dziwne błędy.

Po uruchomieniu aplikacji z niewłaściwym kodem, dziennik błędów nie występuje jednocześnie.

Muszę go uruchomić twice, aby uzyskać dziennik błędów.

Pierwszy raz go uruchomiłem, aplikacja się wyłącza. Po tym, kiedy ponownie uruchomię aplikację, wyświetlany jest okno występowanie wystąpienia błędu, a aplikacja zostanie zakończona.

Co jest z tym nie tak?

W związku z tym doświadczam dyskomfortu w rozwoju.

current version Android Studio 4.1.2

compileSdkVersion 29

0
ybybyb 12 marzec 2021, 19:58

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Myślę, że problem nie jest z twoim dziennikiem Głównym problemem jest, aby dwukrotnie uruchomić aplikację, aby uzyskać pożądane wyjście.

Idź do Run -> Edit configurations... -> disable check box (Allow parallel run)*

Po tym uruchomieniu aplikacji i zobacz dziennik, może rozwiązać problem.

1
youcantseeme 12 marzec 2021, 17:15

Jedną z rzeczy, które możesz zrobić, aby znaleźć błąd, umożliwia tę opcję na systemie Android Studio, który zostanie wstrzymany IDE i pokaż błąd.

enter image description here

1
william xyz 12 marzec 2021, 17:02