Próbowałem uruchomić ten skrypt, aby uzyskać wszystkie hasła WiFi w urządzeniu, ale kiedy nic nie dzieje się. Po prostu biegał bez błędów. OS jest Windows tutaj jest import importu skryptu Import ...

-1
Hosam 15 marzec 2021, 19:08

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Pracowałem kiedyś to sprawdź ten kod

import subprocess

data = subprocess.check_output(['netsh', 'wlan', 'show', 'profiles']).decode('utf-8').split('\n')
profiles = [i.split(":")[1][1:-1] for i in data if "All User Profile" in i]
for i in profiles:
  results = subprocess.check_output(['netsh', 'wlan', 'show', 'profile', i, 'key=clear']).decode('utf-8').split('\n')
  results = [b.split(":")[1][1:-1] for b in results if "Key Content" in b]
  try:
    print ("{:<30}| {:<}".format(i, results[0]))
  except IndexError:
    print ("{:<30}| {:<}".format(i, ""))
input("")
0
Bhargav 15 marzec 2021, 16:13

W moim systemie linie re.search mają zbyt wiele przestrzeni. Spróbuj usunąć dwie spacje z każdego z nich, np. "Security Key : Absent" staje się "Security Key : Absent". Lepszym rozwiązaniem byłoby zmianę go, aby poradzić sobie z dowolną liczbą przestrzeni.

0
Kemp 15 marzec 2021, 16:16