Mam dataframe df w następujący sposób. Nazwa rodziców_id 0 T3_35JFJT T1_CR4Y72V 1 T3_35JFJT T1_CR4Y7M7 2 T3_35JFJT T1_CR4Y7P3 3 T1_CR4Y72V T1_CR4Y92Z 4 T3_35JFJT T1_CR4Y986 ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1
LE Anh Dung 15 marzec 2021, 01:35

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Czy chcesz czegoś takiego:

import pandas as pd
import numpy as np
df = pd.read_csv('https://raw.githubusercontent.com/leanhdung1994/WebMining/main/df.csv', header = 0)

# Create df2 to contain the counts
df2 = df.groupby(by = 'parent_id').size()

df2.reindex(df['name'], fill_value=0).to_dict()
2
Scott Boston 14 marzec 2021, 23:18