Czy mogę zapytać, czy jak mogę zaktualizować kolumnę w różnych arkuszach jednocześnie? Tak więc mam wiele arkuszy o tej samej strukturze i muszę zaktualizować kolumnę P z 1 lub 0. inną rzeczą ...

0
cjvdg 15 marzec 2021, 03:42

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź
Sub UpdateAllSheets(rngAddress as String, valueToSet)

  For Each ws In Sheets(Array("STUDENTS_INFO", "N-Q1", "N-Q2", "N-Q3", "N-Q4", "N-D", _
                "JK-Q1", "JK-Q2", "JK-Q3", "JK-Q4", "JK-D", "SK-Q1", _
                "SK-Q2", "SK-Q3", "SK-Q4", "SK-D", "CERTIFICATION"))
    ws.range(rngAddress).value = valueToSet
  Next ws
End Sub

Przykładowy telefon, aby ustawić P5 do 1 na każdym arkuszu:

UpdateAllSheets "P5", 1
1
Tim Williams 15 marzec 2021, 01:06