Próbuję przeanalizować odpowiedź JSON z następujących danych JSON: {"Location_id": 73, "Location_name": "Aunt Mary's Great Coffee Shop", "Location_town" ...

0
Daniel Pinnington 15 marzec 2021, 17:32

2 odpowiedzi

Najlepsza odpowiedź

Należy pamiętać, że powyższy jest obiekt, a FlatList musi otrzymać tablicę (następnie połączenia renderItem z każdym elementem w tej tablicy i wyświetla tę listę elementów).

Istnieje kilka zmian, które powinieneś zrobić (zakładam, że chcesz wyświetlić listę elementów z tablicy {x1}}):

 1. W konstruktorze pole lokalizacji powinno być obiektem i jest początkowo null:
this.state = {
 location: null,
}
 
 1. W swojej metodzie renderowania pierwsza sprawdza this.state.location istnieje i nic nie renderuje ani nie ma ekranu ładowania, jeśli nie: nie:
render() {
 const { location } = this.state;

 if (location === null) return null;
 ...
}
 1. W metodzie renderowania, przejdź this.state.location.location_reviews do swojego FlatList:
const { location } = this.state;

<FlatList
 data={location.location_reviews}
 ...
/>
 1. Wreszcie dostosuj metodę renderItem:
renderItem = ({item, index}) => {
 return (
  <View>
    <Text>{item.review_body}</Text>
    <Text>{item.review_id}</Text>
  </View>
 );
}

Uwaga: Nie przetestowałem tego, ponieważ przekąska nie działa. Może być konieczne dostosowanie jeszcze kilku rzeczy (tj. Zmieniłem to .state.Locations -> to

0
Marek Lisik 15 marzec 2021, 15:41

Udało mi się uzyskać mieszkanie, aby skompilować za pomocą następujących

 render() {
  if (this.state.isLoading) {
   return (
    <View>
     <Text>loading...</Text>
    </View>
   )
  } else return (
         <View>
           <Text>Name: {this.state.locations.location_name}</Text>
           <FlatList
            data={this.state.locations.location_reviews}
            renderItem={({item}) => (
             <View>
               <Text>review id: {parseInt(item.review_id)}</Text>
               <Text>body: {item.review_body}</Text>
               <Text>overall rating: {parseInt(item.overall_rating)}</Text>
               <Text>price rating: {parseInt(item.price_rating)}</Text>
               <Text>quality rating: {parseInt(item.quality_rating)}</Text>
               <Text>cleanliness rating: {parseInt(item.clenliness_rating)}</Text>
             </View>
            )}
            keyExtractor={(item) => item.review_id.toString()}
           />
         </View>
     );
  }
0
Daniel Pinnington 15 marzec 2021, 15:41