Jestem początkującego z JavaScript i zmagam się, aby moje linki w menu faktycznie zamknąć po kliknięciu. Wiem, że odpowiedź może być bardzo prosta, ale jeszcze nie mogę tego zrozumieć; /

Oto mój kod JavaScript:

const navSlide = () => {
 const burger = document.querySelector(".burger");
 const nav = document.querySelector(".nav-links");
 const navLinks = document.querySelectorAll(".nav-links li");
 
 burger.addEventListener("click", () => {
  // Toggle Nav
  nav.classList.toggle("nav-active");
  
  // Animate Links
  navLinks.forEach((link, index) => {
   if (link.style.animation) {
    link.style.animation = "";
   } else {
    link.style.animation = `navLinkFade 0.4s ease forwards ${
     index / 9 + 0.4
    }s`;
   }
  });

  // Burger Animation
  burger.classList.toggle("toggle-1");
 });
};

navSlide();

Dziękuję z góry i doceniam jakąkolwiek pomoc, jaką możesz mi pożyczyć.

2
HUFHADES 21 listopad 2020, 20:54

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Zaznaczyłem kodu z komentarzem "Nowe linie" linie Kode, które dodałem. Mam nadzieję, że to dla ciebie działa

function navSlide() {
  const burger = document.querySelector(".burger");
  const nav = document.querySelector(".nav-links");
  const navLinks = document.querySelectorAll(".nav-links li");

  burger.addEventListener("click", () => {
    //Toggle Nav
    nav.classList.toggle("nav-active");

    //Animate Links
    navLinks.forEach((link, index) => {
      if (link.style.animation) {
        link.style.animation = ""
      } else {
        link.style.animation = `navLinkFade 0.4s ease forwards ${
         index / 9 + 0.4
        }s`;
      }
    });
    //Burger Animation
    burger.classList.toggle("toggle-1");
  });

  // NEW LINES ----------------------------------
  // Get all "a" tags in ".nav-links" element
  var list_a = nav.getElementsByTagName('a');
  // Add EventListener on all "a" tags in ".nav-links" element
  for (var i = 0; i < list_a.length; i++) {
    list_a[i].addEventListener("click", function () {
      // When click on link script click on burger close link
      burger.click();
    });
  }
  // END NEW LINES ----------------------------------
}

navSlide();
1
54ka 21 listopad 2020, 20:47