Próbuję wykonać następujące czynności:

  • Na lokalnym uruchomieniu moja aplikacja do połączenia z lokalną bazą danych Mongo i
  • Po uruchomieniu na Heroku automatycznie połączyć się z Mongo Atlas.

Do tej pory połączyłem go tylko do Mongo Atlas i nie wiem, jak w tym samym czasie.

enter image description here

0
Parch 22 listopad 2020, 16:15

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Użyj zmiennych środowiskowych.
.. Zdefiniuj zmienne env w projekcie za pomocą .env.
.. E.G w .env Użyj pliku

DEVELOPMENT=true

I sprawdź, czy jest to lokalne lub heroku

if (process.env.DEVELOPMENT) {
 conenctToLocalDB();
}else{
  connectToAtlas();
}
1
pingPong 22 listopad 2020, 14:47