Produkuję rozproszór za pomocą GGLOT i będzie zabierać punkty danych przez dany współczynnik. Produkowana jest legenda, szczegóły kolor przypisany do każdego poziomu czynnika, ale czy można go również policzyć liczbę punktów w każdym czynniku.

Na przykład, dołączyłem kod dla zestawu danych samochodów:

p <- ggplot(mtcars, aes(wt, mpg))
p + geom_point(aes(colour = factor(cyl)))

Na tej działce chciałbym mieć liczbę dla każdej liczby cylindrów. SO 4 (liczba 1), 6 (liczba 2) i 8 (liczba 3).

Z góry dziękuję.

0
MCur 12 luty 2021, 18:15

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Możesz spróbować czegoś takiego

mtcars %>%
  group_by(cyl) %>%
  mutate(label = paste0(cyl, ' (Count ', n(), ')'))  %>%
  ggplot(aes(wt, mpg)) + 
    geom_point(aes(colour = factor(label)))
0
dww 12 luty 2021, 15:44