Mam tę funkcję, która wygląda na wynik karty (która jest deską, która składa się z krotki z trzema krotkami, a każda mniejsza krotka ma trzy elementy, które mogą być tylko 1, -1 lub 0). Jest to w zasadzie tablica Tic Tac Toe, gdzie 1 reprezentuje X, -1 reprezentuje O i 0 = nic nie odtwarzane. Chcę, aby moja funkcja zwrócił liczbę wygranej gracza (1 lub -1, a jeśli jest to remis, a następnie zwraca 0), ale zwróci go ValueError, jeśli umieściłem kartę, która ma 2 graczy, których oboje wygrali. Podam kilka przykładów (pomyśl o każdej mniejszej krotu jako pierwszej, drugiej i trzecią wiersz Tic Tac Toe Board):

 • tab = ((1,1,1),(-1,-1,-1),(0,0,0)) - Jest to niemożność, jakkolwiek zwraca "1"
 • tab = ((1,1,-1),(0,1,-1),(0,0,1)) - Zwraca 1

Oto mój kod. Możesz zignorować pierwsze trzy funkcje:

def eh_tabuleiro(tab):
  if len(tab) != 3: 
    return False
  else: 
    for row in tab:
      if len(row) != 3: 
        return False
      else: 
        for element in row:
          if element not in (-1, 0, 1):
            return False
    return True

def obter_coluna(tab, c): 
  if eh_tabuleiro(tab):
    if c == 1:
      return (tab[0][0],tab[1][0],tab[2][0])
    elif c == 2:
      return (tab[0][1],tab[1][1],tab[2][1])
    elif c == 3:
      return (tab[0][2],tab[1][2],tab[2][2])
    else:
      return ValueError('obter_coluna: algum dos argumentos e invalido')
  else:
    return ValueError('obter_coluna: algum dos argumentos e invalido')  
  
def obter_linha(tab, l): 
  if eh_tabuleiro(tab):
    if l == 1:
      return (tab[0][0],tab[0][1],tab[0][2])
    elif l == 2:
      return (tab[1][0],tab[1][1],tab[1][2])
    elif l == 3:
      return (tab[2][0],tab[2][1],tab[2][2])
    else:
      return ValueError('obter_linha: algum dos argumentos e invalido')
  else:
    return ValueError('obter_linha: algum dos argumentos e invalido')  
  
def obter_diagonal(tab, d): 
  if eh_tabuleiro(tab):
    if d == 1:
      return (tab[0][0],tab[1][1],tab[2][2])
    elif d == 2:
      return (tab[2][0],tab[1][1],tab[0][2])
    else:
      raise ValueError('obter_diagonal: algum dos argumentos e invalido')
  else:
    raise ValueError('obter_diagonal: algum dos argumentos e invalido')


#This is the one I am having problems with

def jogador_ganhador(tab):
  if eh_tabuleiro(tab):
    #winner on the diagonal
    if sum(obter_diagonal(tab, 1)) == 3:
      return '1'   
    elif sum(obter_diagonal(tab, 1)) == -3:
      return '-1'
    elif sum(obter_diagonal(tab, 2)) == 3:
      return '1'   
    elif sum(obter_diagonal(tab, 2)) == -3:
      return '-1'
    #winner on the lines
    elif sum(obter_linha(tab, 1)) == 3:
      return '1'   
    elif sum(obter_linha(tab, 1)) == -3:
      return '-1'
    elif sum(obter_linha(tab, 2)) == 3:
      return '1'   
    elif sum(obter_linha(tab, 2)) == -3:
      return '-1'
    elif sum(obter_linha(tab, 3)) == 3:
      return '1'  
    elif sum(obter_linha(tab, 3)) == -3:
      return '-1'
    #winner on the columns 
    elif sum(obter_coluna(tab, 1)) == 3:
      return '1'   
    elif sum(obter_coluna(tab, 1)) == -3:
      return '-1'
    elif sum(obter_coluna(tab, 2)) == 3:
      return '1'   
    elif sum(obter_coluna(tab, 2)) == -3:
      return '-1'
    elif sum(obter_coluna(tab, 3)) == 3:
      return '1'  
    elif sum(obter_coluna(tab, 3)) == -3:
      return '-1'
    else: #draw
      return '0'
  else:
    raise ValueError('winner: the argument is invalid')

Ta ostatnia funkcja jest zasadniczo dodawanie wszystkich linii, kolumn i przekątnych i widzi, czy wartość jest 3 (jeśli gracz z x wygrał) lub -3 (jeśli gracz z o wygranym), ale nie rozumiem, jak to nie powraca Błąd, czy jest dwóch zwycięzców i co mogę zrobić, aby zmienić.

0
Pedro 23 listopad 2020, 12:59

1 odpowiedź

Najlepsza odpowiedź

Problem polega na tym, że sprawdzasz tylko dla jednego wiersza lub kolumny i nie sprawdzenia innych dla niespójności, więc rozwiązanie jest sprawdzenie niespójności, jak również:

def jogador_ganhador(tab):
  if not eh_tabuleiro(tab): raise ValueError('winner: the argument is invalid')

  num_wins = []

  #winner on the diagonal
  if sum(obter_diagonal(tab, 1)) == 3:
    num_wins.append('1')
  if sum(obter_diagonal(tab, 1)) == -3:
    num_wins.append('-1')
  if sum(obter_diagonal(tab, 2)) == 3:
    num_wins.append('1')
  if sum(obter_diagonal(tab, 2)) == -3:
    num_wins.append('-1')

  #winner on the lines
  if sum(obter_linha(tab, 1)) == 3:
    num_wins.append('1')
  if sum(obter_linha(tab, 1)) == -3:
    num_wins.append('-1')
  if sum(obter_linha(tab, 2)) == 3:
    num_wins.append('1')
  if sum(obter_linha(tab, 2)) == -3:
    num_wins.append('-1')
  if sum(obter_linha(tab, 3)) == 3:
    num_wins.append('1')
  if sum(obter_linha(tab, 3)) == -3:
    num_wins.append('-1')

  #winner on the columns
  if sum(obter_coluna(tab, 1)) == 3:
    num_wins.append('1')
  if sum(obter_coluna(tab, 1)) == -3:
    num_wins.append('-1')
  if sum(obter_coluna(tab, 2)) == 3:
    num_wins.append('1')
  if sum(obter_coluna(tab, 2)) == -3:
    num_wins.append('-1')
  if sum(obter_coluna(tab, 3)) == 3:
    num_wins.append('1')
  if sum(obter_coluna(tab, 3)) == -3:
    num_wins.append('-1')

  if len(num_wins) > 1:
    raise ValueError('winner: the argument is invalid')

  return num_wins[0] if len(num_wins) else '0'
1
Nikos M. 23 listopad 2020, 11:10